Fúinn

Is ardán ar líne é Meon Eile a thugann léargas ar leith ar an saol i gCúige Uladh, agus níos faide i gcéin, le físeáin agus scéalta rialta ar réimse leathan ábhar ó chúrsaí reatha agus spórt go ceol, imeachtaí cultúrtha agus na healaíona Gaeilge.

Tá an comhrá a bhíonn ar siúl ag cainteoirí Gaeilge ar líne ag fás i rith an ama agus tá sé i gceist ag Meon Eile cur leis an chomhrá sin.

Tá foireann dhíograiseach d’fhísiriseoirí, eagarthóirí agus scríbhneoirí ag obair ar Meon Eile ach tabharfaidh an suíomh deis do bhaill an phobail páirt a ghlacadh sa tseirbhís chomh maith.

Is pobal ildánach é pobal na Gaeilge a mbíonn go leor imeachtaí ar siúl ann agus go leor tuairimí le fáil ann agus cuirimid fáilte roimh aon duine atá ag iarraidh bheith páirteach linn ar aon bhealach.

Meon Eile á léiriú ag an chomhlacht léiriúcháin Below The Radar agus á mhaoiniú ag an Chiste Craoltóireachta Gaeilge de chuid Scáileáin Thuaisceart Éireann. 

Ár bhFoireann
Ceara Ní Choinn

Léiritheoir

Ceapadh Ceara mar léiritheoir Gaeilge le Below The Radar i mí Iúil 2016 agus tá sí freagrach as ábhair Meon Eile a léiriú mar aon leis an suíomh a bhainistiú chomh maith le bheith ag feidhmiú mar léiritheoir ar thógraí eile sa chomhlacht.  Tá taithí 16 bliain ag Ceara ag obair mar léiritheoir sraithe, stiúrthóir, léiritheoir agus láithreoir ar réimse leathan de chláracha don teilfís, raidió agus ar líne.  D'oibrigh sí do BBC Thuaisceart Éireann go hinmheánach ar feadh trí bliana sular thosaigh sí ag obair ar thógraí éagsúla san earnáil neamhspleách do na craoltóirí BBC TÉ, TG4, RTÉ agus Channel 4.  Chaith Ceara bliain iomlán ag feidhmiú mar Cheannasaí Gníomhach ar an Chiste Craoltóireachta Gaeilge sular thosaigh sí ag obair le hAonad na Gaeilge i mBelow the Radar.

[email protected]


Tomaí Ó Conghaile

Profléitheoir

Tá ról gníomhach ag Tomaí sna meáin Ghaeilge le breis agus deich mbliana anuas.  Iar-iriseoir agus Leas-Eagarthóir ar an nuachtán laethúil Lá Nua, chaith sé tréimhse mar léiritheoir agus láithreoir ar Blas, clár Gaeilge BBC Raidió Uladh, agus bíonn sé ag láithriú fosta ar Imeall Geal, sraith cheoil agus chainte de chuid BBC 2.  Is Eagarthóir é ar an iris chultúir agus stílbheatha NÓS agus bhí sé ar an fhoireann a bhunaigh an suíomh nuachta Nuacht24 chomh maith.  Is rannpháirtí rialta é do RTÉ Raidió na Gaeltachta chomh maith. 


Seán Ó Baoill

Físiriseoir Sinsearach 

Is de bhunadh Loch an Iúir i nGaeltacht Thír Chonaill Seán Ó Baoill. Tá Seán ag obair mar fhísiriseoir le Meon Eile le ceithre bliana anuas. Rinne sé scéim de chuid Scáileán Thuaisceart Éireann i mBéal Feirste sular thósaigh sé ag obair le Meon Eile. Bíonn Seán ag obair go minic ar chláracha teilifíse do BBC TÉ agus TG4. Faoi láthair tá sé ag obair ar an tsraith nua teilifíse ’An Focal Scoir’ mar thuairisceoir.  Cuireann Seán an tsraith 'Tochailt Staire' i láthair ar BBC Raidió Uladh i rith an tsamhraidh. Is aisteoir é Seán fosta agus neart taithí aige bheith ag aisteoireacht ar an stáitse agus ar an scáileán. Bíonn sé le feiceáil go rialta ar an sobaldráma Ros na Rún, agus páirt 'Adam Mac Donncha' aige. Beidh Seán le feiceáil sa scannán ‘Murdair Mhám Trasna' níos deireanaí sa bhliain ar TG4.


[email protected]

Caoimhe Ní Chathail

Físiriseoir

Bhain Caoimhe an chéim ‘Gaeilge agus Iriseoireacht’ amach ó Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i mbliana. Bhí Caoimhe mar láithreoir ar Raidió na Life ar feadh trí bliana agus í ina cónaí sa phríomhchathair. Is láithreoir teilifíse í ar an chlár ‘WAC’ do phaistí ar TG4. Oibríonn Caoimhe ar an chlár ‘Bláthnaid Libh’ ar Raidió na Gaeltachta agus chaith sí ceithre mhí mar thaighdeoir agus uaireanta mar láithreoir ar ‘Údar Cainte’ ar an stáisiún fosta. Caitheann sí a ham saor ag cruthú físeán don chainéal YouTube Gaeilge ‘Tusa Tube’ lena cara Éadaoin. Is ó Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall do Chaoimhe agus tá sí iontach sásta a bheith bogtha ar ais go hUladh chun obair a thosú le Meon Eile.

[email protected] 

Aisling Nic Eoin

Is as Iarthar Bhéal Feirste í Aisling. Tá an scéim d’iontrálaithe nua agus scéim na léiritheoirí de chuid an Chiste Craoltóireachta Gaeilge bainte amach aici chomh maith le céim máistreachta i Scannánaíocht agus Scríbhneoireacht Scripte.

Chaith sí tréimhse le NVTV i mBéal Feirste agus í ag dul faoi oiliúint sna méain agus d’fhán sí leo ar feadh roinnt blianta ag obair mar láithreoir, scannánóir agus eagarthóir.

D’oibrigh sí chomh maith le Raidió Fáilte, áit ar chuir sí cláracha i láthair agus a ndearna sí taighde agus margaíocht.

Chaith Aisling bliain ghrianmhar sa Phortaingéil mar chuntóir léiriúcháin leis an chomhlacht ‘Buenos Aires Filmes’ a chuir go mór lena tuiscint ar chur chuige na meán Eorpach.

Nuair a bhíonn an deis aici, oibríonn sí mar scríbhneoir scripte agus stiúrthóir agus cuireadh dhá dhráma léi - ‘Dirty Aul Town’ agus ‘Juliet’s Balcony’ - ar ardán leis an ghrúpa ‘Accidental Theatre’.

Le déanaí d’oibrigh Aisling leis an chatharnacht Headliners, ag tabhairt guth don óige i measc an phobail mhóir agus sna meáin chumarsaide.

Tá Aisling ag baint sult mór as bheith ag obair le Meon Eile agus í breá sásta go bhfuil sí in ann plé le cúrsaí Gaeilge ar bhonn laethúil arís.

Close
Close