Fúinn

Is ardán ar líne é Meon Eile a thugann léargas ar leith ar an saol i gCúige Uladh, agus níos faide i gcéin, le físeáin agus scéalta rialta ar réimse leathan ábhar ó chúrsaí reatha agus spórt go ceol, imeachtaí cultúrtha agus na healaíona Gaeilge.

Tá an comhrá a bhíonn ar siúl ag cainteoirí Gaeilge ar líne ag fás i rith an ama agus tá sé i gceist ag Meon Eile cur leis an chomhrá sin.

Tá foireann dhíograiseach d’fhísiriseoirí, eagarthóirí agus scríbhneoirí ag obair ar Meon Eile ach tabharfaidh an suíomh deis do bhaill an phobail páirt a ghlacadh sa tseirbhís chomh maith.

Is pobal ildánach é pobal na Gaeilge a mbíonn go leor imeachtaí ar siúl ann agus go leor tuairimí le fáil ann agus cuirimid fáilte roimh aon duine atá ag iarraidh bheith páirteach linn ar aon bhealach.

Meon Eile á léiriú ag an chomhlacht léiriúcháin Below The Radar agus á mhaoiniú ag an Chiste Craoltóireachta Gaeilge de chuid Scáileáin Thuaisceart Éireann. 

Ár bhFoireann
Ceara Ní Choinn

Léiritheoir

Ceapadh Ceara mar léiritheoir Gaeilge le Below The Radar i mí Iúil 2016 agus tá sí freagrach as ábhair Meon Eile a léiriú mar aon leis an suíomh a bhainistiú chomh maith le bheith ag feidhmiú mar léiritheoir ar thógraí eile sa chomhlacht.  Tá taithí 17 bliain ag Ceara ag obair mar léiritheoir sraithe, stiúrthóir, léiritheoir agus láithreoir ar réimse leathan de chláracha don teilfís, raidió agus ar líne.  D'oibrigh sí do BBC Thuaisceart Éireann go hinmheánach ar feadh trí bliana sular thosaigh sí ag obair ar thógraí éagsúla san earnáil neamhspleách do na craoltóirí BBC TÉ, TG4, RTÉ agus Channel 4.  Chaith Ceara bliain ag feidhmiú mar Cheannasaí Gníomhach ar an Chiste Craoltóireachta Gaeilge sular thosaigh sí ag obair le hAonad na Gaeilge i mBelow the Radar.

[email protected]


Tomaí Ó Conghaile

Profléitheoir

Tá ról gníomhach ag Tomaí sna meáin Ghaeilge le breis agus deich mbliana anuas.  Iar-iriseoir agus Leas-Eagarthóir ar an nuachtán laethúil Lá Nua, chaith sé tréimhse mar léiritheoir agus láithreoir ar Blas, clár Gaeilge BBC Raidió Uladh, agus ba ghnáth leis a bheith ag láithriú fosta ar Imeall Geal, sraith cheoil agus chainte de chuid BBC 2.  Is Eagarthóir é ar an iris chultúir agus stílbheatha NÓS agus bhí sé ar an fhoireann a bhunaigh an suíomh nuachta Nuacht24 chomh maith.  Is rannpháirtí rialta é do RTÉ Raidió na Gaeltachta chomh maith. 


Seán Ó Baoill

Físiriseoir Sinsearach 

Is de bhunadh Loch an Iúir i nGaeltacht Thír Chonaill Seán Ó Baoill. Tá Seán ag obair mar fhísiriseoir le Meon Eile le ceithre bliana anuas. Rinne sé scéim de chuid Scáileán Thuaisceart Éireann i mBéal Feirste sular thósaigh sé ag obair le Meon Eile. Bíonn Seán ag obair go minic ar chláracha teilifíse do BBC TÉ agus TG4. Faoi láthair tá sé ag obair ar an tsraith nua teilifíse ’An Focal Scoir’ mar thuairisceoir.  Cuireann Seán an tsraith 'Tochailt Staire' i láthair ar BBC Raidió Uladh i rith an tsamhraidh. Is aisteoir é Seán fosta agus neart taithí aige bheith ag aisteoireacht ar an stáitse agus ar an scáileán. Bíonn sé le feiceáil go rialta ar an sobaldráma Ros na Rún, agus páirt 'Adam Mac Donncha' aige. Beidh Seán le feiceáil sa scannán ‘Murdair Mhám Trasna' níos deireanaí sa bhliain ar TG4.


[email protected]

Dearbhlá Ní Mhadáin

Físiriseoir

Bhain Dearbhlá céim ceithre bliana amach sa Chumarsáid ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, in 2016.

Chaith sí seal 9 mí i Ros na Rún ag obair mar léiritheoir ar na meáin shóisialta agus ag taifeadadh físeán taobh thiar den cheamara.

Agus í i nGaillimh bhí Dearbhlá ina láithreoir ar stáisiún raidió na hollscoile, Flirt.fm, chomh maith.

D’fhill sí ar Bhéal Feirste le hobair mar léiritheoir ar na meáin shóisialta le haghaidh an chláir ‘Opry le Daniel’ do TG4.

Chaith sí bliain go leith ag obair mar stiúrthóir/léiritheoir ar na sraitheanna digiteacha #FADUDA agus #CLANN do BBC Gaeilge. 

Pádraig Mac Oitir

Físiriseoir 

D’fhás Pádraig aníos i mBéal Feirste agus fuair sé a chuid oideachais i mBunscoil Phobal Feirste agus ina dhiaidh sin i gColáiste Feirste.

Bhain sé Ard-Dioplóma Náisiúnta amach i Staideár na Meán agus sa Scannánaíocht ó Met Bhéal Feirste. Roimhe sin rinne sé staidéar ar an ghrianghrafadóireacht agus is mór an spéis atá aige sna healaíona gluaisteacha.

Fuair Pádraig áit ar Scéim na nIontrálaithe Nua de chuid an CCG agus ó sin tá seal 6 mhí caite aige le NVTV agus dianchúrsaí curtha i gcrích aige le BBC TÉ agus Raidió Fáilte.

Medb Ní Dhúláin

Físiriseoir

Is as Baile Raghnaill, Co. Aontroma, do Mhedb. Bhain sí céim amach i dTeanga agus Litríocht na Gaeilge ó Ollscoil Uladh in 2017 sular thug sí faoi chéim mháistreachta i Scríobh agus Cumarsáid na Gaeilge i gColáiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath. Tháinig Medb trí Scéim na nIontrálaithe Nua de chuid an Chiste Craoltóireachta Gaeilge agus tá sí anois ag obair in Below The Radar, idir Meon Eile agus na sraitheanna teilifíse I Lár an Aonaigh agus An Focal Scoir. Caitheann sí a ham saor ag imirt agus ag cóitseáil camógaíochta lena club áitiúil, Tír na nÓg.

[email protected]

Close
Close