Féile Charn Tóchair ag dul ó neart go neart

Féile Charn Tóchair ag dul ó neart go neart / Féile Charn Tóchair ag dul ó neart go neart

Bhí Féile Charn Tóchair ar siúl arís i mbliana idir 1-14 Iúil.

Bhí neart ag dul ar aghaidh mar is gnáth le lá spraoi teaghlaigh, turas slí oidhreachta, rith, scoil samhraidh agus eile.

Bhí Meon Eile i láthair do Scoil Samhraidh Charn Tóchair chomh maith le cúrsa nua do dhaoine fásta.

Bhí áthas ar Choiste Forbartha Charn Tóchair an cúrsa nua do dhaoine fásta a chur ar fáil. Bhí trí leibhéal ar fáil; bunrang, meánrang agus ardrang ionas go mbeadh deis ag gach duine freastal ar na ranganna.

Bhí cuid mhór rudaí ar siúl do pháistí chomh maith – idir ealaín, spórt, cheol agus dhamhsa – agus bhí an Ghaeilge i lár an aonaigh le linn na seachtaine.

Beidh níos mó eachtraí ag tarlú i gCarn Tóchair san am amach romhainn agus is féidir níos mó eolais a fháil ar an suíomh ag www.ancarn.org

Close
Close