Tech Féile - Ag spreagadh glúin nua

Bhí TechFéile ar siúl inné sa Dubhlann i gCathair na Gaillimhe don dara bliain as a chéile.

Is é Tech Féile an cruinniú teicneolaíochta is mó do chruthaitheoirí agus cumadóirí óga in Éirinn a thugann ardán dóibh lena gcruthaitheacht dhigiteach a thaispeáint trí mheán na Gaeilge.

D’fhreastal breis agus 250 dalta scoile ó níos mó ná 40 scoil ar an ócaid i mbliana.

I measc na n-aoichainteoirí bhí Aoife Uí Cheide, Bláthnaid Ní Chofaigh agus a deirfiúr, Siobhán Ní Chofaigh.

Micheál Ó Ciaraidh, láithreoir teilifíse le TG4, a bhí mar fhear an tí ar an ócaid.

Thug na daltaí faoi cheardlanna éagsúla sa chéad chuid den lá agus cuireadh críoch leis le bronnadh Ghradaim TechFéile 2019.

Is gréasán de scoileanna agus eagraíochtaí óige é Clár TechSpace a sholáthraíonn spásanna do dhaoine óga chun iad féin a chur in iúl ag úsáid teicneolaíocht trí mheán na Gaeilge. 

Tá scileanna ar nós gearrscannáin a dhéanamh, dearadh graifaice, róbait a chur le chéile, sádráil agus códú cluichí ríomhaireachta mar chuid den chlár a bhíonn á chur ar fáil i scoileanna trí mheán na Gaeilge.

Tá an fiontar sóisialta Camara Education ag comhoibriú le TG4, Conradh na Gaeilge, Foróige agus Muintearas, mar phairt de Sheachtain na Gaeilge le Energia, le tacaíocht ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta chun TechFéile a cruthú.

Close
Close