Leideanna Leithlisithe

Clíodhna Ní Chorráin

COVID-19.

Frása atá anois i mbéal an phobail le beagnach dhá bhliain anuas. Mothaíonn sé, na laethanta seo, nach féidir éalú ón víreas. In ainneoin roinnt srianta, d’éirigh linn Nollaig níos “normálta” a bheith againn in 2021 ná mar a bhí againn in 2020. Bhí cead againn bualadh le cairde agus cead bailiú le chéile. Ach le teacht an athraithigh úir, is cinnte go bhfuil imní níos mó le mothú sa tsochaí agus daoine ag déanamh iarrachta a bheith níos cúramaí agus iad amuigh go sóisialta. Tá léar mór daoine, mé féin san áireamh, i ndiaidh COVID a fháil le linn shéasúr na Nollag. Ar an drochuair, níl an chuma ar an scéal go bhfuil laghdú ag teacht ar líon na gcásanna, go háirithe agus páistí le pilleadh ar an scoil. Mar sin, agus mé ag deireadh mo thréimhse féinleithlisithe, tá mé chun roinnt leideanna a thabhairt do dhuine ar bith atá ag féinaonrú.

Bhí an t-ádh dearg orm, a bhuí leis an trí dháileog den vacsaín a bhí faighte agam, gan bheith róthinn leis an víreas. Tuigim, áfach, nach amhlaidh an scéal sin d’achan duine. Admhaím nach ndearna mé achan rud ar an liosta seo, achan uile lá! Tá gach duine difriúil agus bíonn bealaí éagsúla againn uilig le déileáil le constaicí an tsaoil, ach seo iad na rudaí a d’oibrigh domsa, agus tá súil agam go gcuideoidh siad leatsa chomh maith, má bhíonn siad de dhíth ort!

  • ITH:

Ní féidir a bheag a dhéanamh den tábhacht atá le réim bia shláintiúil. Tá sé iontach furasta a bheith a do shuí i do sheomra, gan rud ar bith le déanamh seachas a bheith ag ithe seacláide an lá ar fad, agus is deas é! Ach tá sé tábhachtach fosta gan dearmad a dhéanamh ar na torthaí agus glasraí. Vitimíní abú. Agus ól cuid mhór uisce.

  • ANÁLAIGH (chomh maith agus is féidir leat, agus COVID ort!)

Faigh aer úr. Tá sé fíordheacair a bheith sáinnithe sa teach ar feadh tamall fada, nó i mo chás féin, sáinnithe in aon seomra amháin. Rud a chuidigh liomsa, áfach, ná aer úr a fháil i rith an lae. Oscail an fhuinneog chomh minic agus is féidir leat, agus tapaigh achan deis a fhaigheann tú le dul taobh amuigh, fiú fá choinne 5 bhomaite.

  • LABHAIR:

Coinnigh i dteagmháil le do chairde agus le do theaghlach. Is féidir le scairteanna difear ollmhór a dhéanamh do do lá. Cuireann sé spion maith ort a bheith ag caint le daoine eile agus is bealach maith é leis an am a chur isteach chomh maith!

  • DÉAN:

Coinnigh gnóthach: bain úsáid as an am seo le rudaí a dhéanamh nach mbíonn an t-am agat a dhéanamh de ghnáth. Scríobh dialann: tabharfaidh sé faoiseamh de d’intinn. Glan amach an tarraiceán sin atá lán go béal le rudaí nach bhfuil de dhíth ort.  Léigh an leabhar sin atá ar an tseilf le fada an lá, bainfidh tú sult as. Bog do chorp; cibé dóigh is féidir leat – cuir ar siúl an ceol is fearr leat agus bí ag damhsa! Déan seisiún ióga: tá roinnt mhaith físeán ar fáil ar leithéidí YouTube agus is féidir iad a leanstan go furasta, ach má dhéanann tú do chuid matán a shíneadh ar chor ar bith, déanfaidh sé maitheas de do chorp.

  • BÍ:

Bí cineálta leat féin: tá cead agat amharc ar Netflix, a bheith ar d’fhón, scrolláil fríd na meáin shóisialta: ach bí cúramach faoin mhéid ama a chaitheann tú i do luí ar do leaba, nó ní fada go mbeidh pian droma agus tinneas cinn níos mó ort – ní gan dua a d’fhoghlaim mise é sin!

Bí istigh leat féin. Is am doiligh é seo, beidh sé dúshlánach ort, go háirithe má bhíonn tú tinn. Rachaidh tú fríd cuid mhór mothúchán le linn na tréimhse seo. Tá sé maith go leor gan bheith maith go leor. Níl sa liosta seo ach moltaí. Ná mothaigh gur gá duit rud ar bith ar leith a dhéanamh. An rud is tábhachtaí ná fáil fríd, ar do luas féin agus ar do bhealach féin. Tá laethanta níos gile romhainn uilig. Coinnigh an misneach!

Close
Close