Tuairimí ón Teorainn: Scoil na Mainistreach

Roimh an Nollag chuir muid tús lenár sraith 'Tuairimí ón Teorainn'.

Labhair muid le daoine atá ina gcónaí nó ag obair ar dhá thaobh na teorann faoin tionchar a d'fhéadfadh a bheith ag Brexit orthu.

Leanfaidh muid ar aghaidh leis an tsraith i mbliana ach, an uair seo, is ag tabhairt guth do dhaltaí scoile a bheas muid.

Phléigh muid a dtuairimí ar an Bhreatimeacht agus an imní atá orthu faoin todhchaí, go háirithe agus iad ina gcónaí i gcontaetha na teorann.

An tseachtain seo, is i Scoil na Mainistreach in Iúr Cinn Trá atá muid, áit ar roinn triúr gasúr a gcuid barúlacha ar Brexit linn...


Close
Close