An ghéarchéim thithíochta trí shúile na mac léinn i mBaile Átha Cliath

Tá an ghéarchéim thithíochta ag dul in olcas do mhic léinn Bhaile Átha Cliath.

Bhuail Meon Eile le Sorcha Ní Chonghaile atá ina hionadaí ranga d'Aontas na Mac Léann in DCU. 

D'inis Sorcha do Meon Eile faoin ghéarchéim atá ann faoi láthair agus faoi na dóigheanna a bhféadfaí í a mhaolú.

Luaigh sí fosta na bealaí a gcuidíonn an coláiste agus Aontas na Mac Léann leis na mic léinn atá ag streachailt ar gheall ar easpa tithíochta.

Close
Close