Aois na n-aithreacha agus an grá - tá sé deacair breithiúnas a thabhairt

Michelle Nic Pháidín

Is cosúil go bhfuil go leor díospoireachta sna meáin maidir le Al Pacino agus a chara Robert De Niro a bheith ina n-athaireacha arís eile agus aois mhaith acu beirt.

Tá Al Pacino 83 agus Robert De Niro 79 agus iad beirt ag súil le páistí. Tá sé ráite ag go leor fear gur maith amach iad ag an aois atá siad agus iad ina dtuismitheoirí arís ach ní dearcadh é sin atá ag gach duine.

Deir go leor ban go bhfuil dearcadh difriúil ann idir fir agus mná atá ag súil le páistí agus iad ag dul ann aois. Ní dearcadh fabhrach atá ar mhná atá ag iompar agus ag tarraingt ar dhá scór bliain. Bíonn lucht leighis níos faichillí le mná níos sine de bharr go bhfuil baol ann go mbeidh deacaireachtaí acu agus iad torrach.

Is beag dochtúir áfach a fhiafraíonn faoi aois athair an linbh nuair a théann mná torrach rompu. Tá an cheist seo tábhachtach chomh maith mar go léiríonn staidrimh go bhfuil baol ann go mbeidh deacaireachtaí airíthe ag linbh má tá an t-athair níos sine ná aois áirithe.

I staidreamh ar tugadh faoi in 2015, Reproductive Biology and Endocrinology, fuarthas amach go bhfuil seans 14% ag athaireacha atá idir 45-54 leanbh a bheith acu atá faoi mheachán agus go bhfuil baol ann go dtiocfaodh an tachrán ar an saol luath.

Anuas air sin, léiríonn go leor staidreamh go bhfuil impleachtaí ann ó thaobh fhorbairt na bpáistí - seans maith nach mbeidh athair taobh leo nuair atá siad ag foghlaim na tiomána, mar shampla, ag fagáil na hollscoile agus go leor ócáidí saoil eile ag a bhfuil sé tábhachtach d’athair a bheith taobh leat.

Dar ndóigh, is cinnte gur rogha gach duine atá ann, a dhéantar ar bhonn pearsanta, cén uair ar mhaith leo páiste a bheith acu. Bhí an t-aisteoir clúiteach Richard Gere 69 nuair a bhí a chéad pháiste aige agus caithfear a admháil go bhfuil sé deas go bhfuair sé deis a bheith ina athair am inteacht ina shaol. Seans nach mbeidh seisean amuigh sa phairc lena pháiste i gceann deich mbliana ach is cinnte go bhfuil go leor airgid aige daoine a fhostú leis an rásaíocht sin a dhéanamh dó.

Is cinnte go bhfuil neart fear ina 60í agus 70í atá níos sláintiúla ná fir atá leath go sean leo agus ní thig sin a shéanadh.

Ceist eile a eascraíonn as an díospoireacht theasa seo domsa ná cén dóigh ar thit bean atá 29 mbliana d’aois isteach i gcaidréamh le fear atá chóir a bheith trí huaire chomh sean léi, fear a d’fhéadfadh a bheith ina athair mór nó gar-athair mór aici.

Níl Noor Alfallah, an bhean atá ag iompar páiste Al Pacino, ach scór go leith bliain d’aois. Caithfear a bheith ionraic, nuair a chuala mé seo i dtosach baire, níor luigh sé go maith liom. Chonacthas dom gur thit sí isteach le Al Pacino de bharr a mhaoine agus a aithne.

Chaith mé tamall maith ag cioradh na ceiste agus sa deireadh thiar thall thainig focail an fhile iomráitigh Shakespeare chugam, dúirt seisean nach le súile a fheictear an grá ach leis an anam.

Tá sé furasta caitheamh anuas ar an bhean óg agus dearcadh claonta a bheith agat ina leith ach níl sin ceart nó cóir. Tá seans ann go bhfuil siad i ngrá - seans go bhfuil an iomarca foghlamtha ag Al Pacino le linn a shaoil agus go bhfuil sé ábalta comhairle, treoir agus eolas a roinnt léi. Seans go bhfuil seisean i ngrá leis an óige agus an tsoineantacht a théann leis. Ní dúinne atá sé é a thuigbheáil nó a cheistiu - mar a rinne mise agus leath an domhain liom - a fhad agus go bhfuil siad beirt sona sásta, agus seans go bhfuil.  

Níl fhios againn cad chuige a dtiteann muid i ngrá. I dtosach báire, bíonn muid meallta le chéile de bharr tréithe fisiciúla ach, ina dhiaidh sin agus uile, is doimhneacht de shaghas éigin eile a nascaíonn muid le chéile agus a choinníonn muid le chéile.

Ní thuigfear a choíche cad chuige a dtiteann duine amháin i ngrá le duine eile agus seans nach bhfuil muid in ainm agus an t-eolas sin a bheith againn. Tá rud amháin cinnte dearfa áfach, is méanar don lánúin atá i ngrá lena chéile.


Close
Close