Shane Ó Curraighín

Foilsithe 31 D.F. 2014 Le Shane Ó Curraighín I Cúrsaí Reatha, Cultúr agus Ealaíon

Tráthnóna inniu a dhéanfaidh foireann Iontaobhas Ultach doirse na heagraíochta a dhúnadh don uair dheireanach.

Tá an tIontaobhas ag cur críche lena gcuid oibre siocair chailliúint a mbunmhaoinithe le linn athstruchtúrú na n-eagras Gaeilge níos luaithe i mbliana. Ceathrar fostaí a scaoilfear chun bealaigh.

Óna mbunú siar sa bhliain 1989, tá lorg Iontaobhas Ultach fágtha ar an Ghaeloideachas ó thuaidh, ar áiseanna foghlama (leithéidí Now You’re Taking), obair thrasphobail, bunú na Ciste Craoltóireachta Gaeilge agus maoiniú fiontar teanga.

Tháinig go leor drochphoiblíochta i dtreo an Iontaobhais ina luathlaethanta agus ceisteanna ardaithe ag baill Shinn Féin faoin eagraíocht Ghaeilge seo a bhí á maoiniú ag Rialtas na Breataine.

Tá stádas carthanachta ag an eagras, rud a chiallaíonn go mbeidh ar na caipéisí oibre uilig a bheith ar taifead go ceann seacht mbliana. Tuigtear go mbeidh fáil ar na caipéisí in oifig na dtaifead i mBéal Feirste go luath.

Labhair Meon Eile le Stiúrthóir Iontaobhas Ultach, Aodán Mac Póilin, faoi obair na carthannachta i gcaitheamh na mblianta agus faoin méid atá ann i ndán anois do na fostaithe.

Tuilleadh >

Cad iad do chuimhní cinn ar Oireachtas na Samhna?

Foilsithe 30 D.F. 2014 I Ceist na Seachtaine

Ceist na Seachtaine
Ceist na Seachtaine

Tá Oireachtas na Samhna buailte linn arís agus an fhéile mhór fillte ar Chill Airne, Co. Chiarraí.

Déanann an tOireachtas ceiliúradh ar an chultúr Gaelach agus beidh comórtais éagsúla ar siúl thar an deireadh seachtaine idir lúibíní, amhránaíocht, dhamhsa ar an seán-nós agus go leor eile.

Chuir muid ceist ar phobal Bhéal Feirste faoi na cuimhní is mo atá acu agus iad ag Oireachtas na Samhna…

Tuilleadh >

Dul amú ar ógánaigh a théann leis an ‘Stát Ioslamach’

Foilsithe 29 D.F. 2014 I Cúrsaí Reatha

ISIS san Iaráic

Agus roinnt daoine óga ón Eoraip ag dul anonn chun troid leis an Stát Ioslamach, míníonn Colm Ó Broin nach ar leas na ngnáthdhaoine atá siad ag troid agus go bhfuil a léamh antoisceach, roghnaitheach ar an saol diúltaithe ag tromlach na Moslamach ar domhan.

Tuilleadh >

Sorcas Pobail na Gaillimhe

Foilsithe 28 D.F. 2014 I Pobal, Cultúr agus Ealaíon

circus
circus

Seán Ó Baoill

Ag siúl ar chosa croise, cleasghleacaithe agus lámhchleasaithe, seo díreach cuid de na scileanna a bhíonn á bhfoghlaim ag páistí de chuid Sorcas Pobail na Gaillimhe.

Bunaithe in 2002, tá fás agus forbairt tar éis theacht ar an scoil sorcais a thosaigh amach le 20 páiste ach anois a bhfuil breis agus 150 cláraithe ann.

Thug ár bhfísiriseoir Seán Ó Baoill cuairt ar an sorcas ar na mallaibh le fáil amach giota beag níos mo fá cad a bhíonn ar siúl acu agus le labhairt leis na páistí agus teagascóirí fán ról ata ag an sorcas ina saolta.

Tuilleadh >

An tUltach - 90 bliain bunaithe agus ag dréim leis an chéad

Foilsithe 27 D.F. 2014 I Cúrsaí Reatha

An tUltach
An tUltach

Shane Ó Curraighín

“Ba é cnámh droma Gaeilge Chúige Uladh é.” B’shin a cur síos a rinneadh ar thiochar ‘An tUltach’ ar litríocht na cúige seo agus ceiliúradh naocha bliain na hirise ar siúl in Ard Mhacha ar na mallaibh.

Tá sé ar intinn ag Comhaltas Uladh leanúint ar aghaidh le leagan clóite ‘An tUltach’ cé gur chaill an iris a bunmhaoiniú ag tús an tsamhraidh.

Bhí Meon Eile i measc na cuideachta le linn cheiliúradh 90ú breithlá na hirise, labhair muid leis an phobal, leis an choiste agus leis na scríbhneoirí fá thionchar na hirise ar Ghaeilge Chúige Uladh i gcaitheamh na mblianta.

Tuilleadh >

Cad é a cheannófá dá mbeadh €100 le caitheamh agat?

Foilsithe 24 D.F. 2014 I Ceist na Seachtaine

Ceist na Seachtaine
Ceist na Seachtaine

Ó am go chéile, chítear go mbíonn léamh níos siosmaidí nó níos simplí ag an aos óg ar ghnaithí an tsaoil i gcomparáid leis na glúnta a chuireann comhairle orthu.

An amhlaidh an scéal afách nuair a bhíonn cúrsaí airgid i gceist? Chuaigh Meon Eile i mbun cainte le páistí bunscoile i dTír Chonaill agus i mBéal Feirste faoin mhéid a dhéanfadh siadsan dá mbeadh £100 le caitheamh acu…

Tuilleadh >

Feachtas ar son chomharthaíocht na Gaeilge san Ard-Chúirt

Foilsithe 23 D.F. 2014 I Cúrsaí Reatha

Court
Court

Shane Ó Curraighín

Tá cás Ardchúirte tugtha ag bean as Iarthar Bhéal Feirste i gcoinne Chomhairle Cathrach Bhéal Feirste faoina bpolasaí i leith chomharthaí sráide dátheangacha.

Thug Eileen Reid arb as Céide Bhaile Uí Mhurchú di cás dlí i gcoinne na comhairle cathrach an tseachtain seo siocair gur dhiúltaigh siad comharthaíocht dhátheangach a cheadú cé go raibh móramh an phobail ar a son.

Ní hé seo an t-aon chás fá chearta teanga ó thuaidh atá imithe os comhair breithimh dlí…

Tuilleadh >

'A stór mo chroí' - ceiliúradh ceoil

Foilsithe 22 D.F. 2014 I Cultúr agus Ealaíon

stor
stor

Seán Ó Baoill

Tá scoth na gceoltóirí agus amhránaithe Gaelacha tar eis theacht le chéile mar ghrúpa amháin darb ainm ‘A stór mo chroí’.

Tháinig siad uilig le chéile in amharclann an MAC, i mBéal Feiste, oíche Luain le haghaidh oíche mhór cheoil agus spraoi agus ní raibh díomá ar dhuine ar bith agus iad ag fágáil na ceolchoirme.

Bhí deis ag ‘Meon Eile’ bualadh leis an ghrúpa roimh ré agus iad i mbun cleachtaidh…

Tuilleadh >

Ag baint an Fhómhair sa Charn

Foilsithe 21 D.F. 2014 I Pobal

Carn
Carn

Shane Ó Curraighín

Tá bláth tagtha ar ghairdín pobail Charn Tóchair a bunaíodh dhá bhliain ó shin. Bhain trí theaghlach déag ón cheantar moll glasraí i gcaitheamh an fhómhair.

Cuireadh síolta an tionscnaimh trí bliana ó shin nuair a cheannaigh Coiste Forbartha an Chairn feirm thréigthe sa cheantar. Le cuidiú ó mhaoinitheoirí, cóiríodh an fheirm agus tógadh tearmann dúlra ar an suíomh.

Thug Meon Eile cuairt ar an phobal agus iad ag cur críche lena gcuid oibre roimh fhilleadh an gheimhridh…

Tuilleadh >

Uibheacha á reo ag Facebook agus Apple - an taobh dorcha?

Foilsithe 20 D.F. 2014 I Cúrsaí Reatha

Uibheacha reoite

Tá sé fógartha ag Apple agus Facebook go mbeidh siad ag cuidiú lena gcuid fosaithe a n-uibheabhacha a reo. Seans gur bealach é seo chun dul i ngleic le gannionadaíocht na mban san áit oibre ach dar le Michaeline Donnelly go n-ardaíonn sé barraíocht ceisteanna eile…

Tuilleadh >

Tráchtanna is déanaí