Shane Ó Curraighín

Foilsithe 20 Lún. 2014 Le Shane Ó Curraighín I Pobal, Spórt

Deich mbliana atá imithe thart ó d’éag Cormac Mac an Ailín, an tIar-Chaptaen ar fhoireann peile Thír Eoghain.

Thug fear na hEaglaise leis gach mórghradam dá raibh ann sa Chumann Luthchleas Gael sula bhuail an bás leis go tobann gan é ach ceithre bliana is fiche d’aois.

Ainmníodh Corn na gCluichí Comhrialacha ina ómós in 2004 agus an bhliain dár gcionn bunaíodh Cumann CLG Cormac McAnallen i Sydney na hAstráile.

Tá lorg an fhir le sonrú fós i gcumainn CLG mórthimpeall Chúige Uladh agus níos faide i gcéin.

Chuir a dheartháir Dónall tús le hIontaobhas Chormaic agus go gairid ina dhiaidh sin bunaíodh Campa Chormaic.

Tá na campaí á réachtáil i gceithre chontae éagsúla i gCúige Uladh agus díríonn siad ar scileanna peile agus iomána, mar aon leis an Ghaeilge.

Seo chugaibh léargas ar Champa na bliana seo ó Chaisleán Uidhlin, Contae an Dúin.

Tuilleadh >

Fleadh Cheoil na hÉireann 2014

Foilsithe 19 Lún. 2014 I Cúrsaí Reatha, Pobal, Cultúr agus Ealaíon

fleadh 2
fleadh 2

Seán Ó Baoill, Hannah Ní Dhubhcháin

Bhí Fleadh Cheoil na hÉireann ar ais i Sligeach don chéad uair le breis agus fiche bliain anuas ar an tseachtain seo caite.

Cé gur féile i bhfad níos mo atá ann ó bhí sé ar an baile an t-am deireanach, bhí ócáid den scoth ann ó thús deireadh agus muintir Shligigh ag cur fáilte roimh 350,000 cuairteoirí le linn sheachtain na Fleidhe.

Bhí ár bhfísiriseoirí Seán Ó Baoill agus Hannah Ní Dhubhcháin i Sligeach chun an ceol, an damhsa agus an t-atmaisféar ina hiomláine a bhlaiseadh.

Tuilleadh >

Oideachas na hArdteiste - ceart agus cothrom?

Foilsithe 18 Lún. 2014 I Cúrsaí Reatha

Ardteist

Agus torthaí na hArdteistiméireachta anois faighte ag 57,000 mac léinn, agus tairiscintí tugtha dóibh trí chóras an CAO, ceistíonn Lisa Nic an Bhreithimh an cinéal oideachais atá á fháil faoin chóras.

Tuilleadh >

Cén chomhairle is fearr nó is measa a fuair tú riamh?

Foilsithe 15 Lún. 2014 I Ceist na Seachtaine

Comhairle is fearr/measa
Comhairle is fearr/measa

Ón lá a thagann muid ar an saol bíonn daoine ag cur comhairle orainn, maith, olc agus dona. Faigheann gach duine an ghnáthchomhairle, mar shampla, bíodh meas agat do na seanóirí, smaoinigh sula ndeir tú aon rud.
Ach, tá go leor comhairle eile ann a thagann ó do mháthair nó d’athair, do chara nó do sheantuismeoirí.
Seo cúpla freagra a fuair Meon Eile nuair a chuaigh muid amach agus a d’fhiafraigh, ’Cén chomhairle is fearr nó is measa a fuair tú riamh?’ Bhí cuid acu maith agus cuid eile nach raibh…

Tuilleadh >

Inis Seo Dom! Tony Devlin

Foilsithe 14 Lún. 2014 I Inis seo dom!

Tony Devlin
Tony Devlin

Shane Ó Curraighín, Seán Ó Baoill

Is é an t-aisteoir clúiteach, Tony Devlin, atá i mbún comhrá linn ar Inis Seo Dom! inniu.

Tá clú ar Tony as siocair a chuid aisteoireachta ar stáitse, ar an scáileán bhag agus leoga ar an scáileán mór fosta. Bhí páirteanna aige i Breakfast on Pluto, Hart’s War agus Band of Brothers.

Is as iarthar Bhéal Feirste do Tony, a fuair a chuid oiliúna i scoil amharclannaíochta Mountview i Londain Shasana.

Naoi mbliana ó shin d’fhill sé ar chladaigh na hÉireann chun dul i mbun aisteoireachta ar an tsraith ‘Marú’ ar TG4 agus tá a chomhlacht amharclannaíochta féin, Brassneck Theatre, faoi sheol aige le seacht mbliana anois.

Labhair muid le Tony faoina óige i mBéal Feirste, faoina chaitheamh aimsire agus a chuid nósmhaireachtaí…

Tuilleadh >

Féile Mháire an Chlocháin Léith 2014

Foilsithe 13 Lún. 2014 I Pobal, Cultúr agus Ealaíon

Máire an Cloch an Liath
Máire an Cloch an Liath

Seán Ó Baoill, Hannah Ní Dhubhcháin

Inné cuireadh tús le féile ‘Rós Thrá Lí’. Tá an fhéile seo ar cheann de na féilte is clúití in Éirinn agus í ag ceiliúradh dhá scór agus seacht mbliana ar an fhód i mbliana.

Ní hí seo an t-aon fhéile den chineál a bhíonn ar súil in Éirinn. Achan bhliain sa tseachtain dheireanach de mhí Iúil bíonn féile darb ainm ‘Féile Mháire an Chlocháin Léith’ ag dul ar aghaidh i dTír Chonaill.

Tuilleadh >

Béal Feirste - An Chathair Cheolmhar

Foilsithe 12 Lún. 2014 I Cultúr agus Ealaíon

Seisiun Ceoil

Tugann Robert McMillen léargas ar bhorradh mór an cheoil – séisiúin, féilte agus eile – atá ag tarlú i gCathair Bhéal Feirste i láthair na huaire. Tabhair cluas dó…

Tuilleadh >

Rothaíocht go Ráth Cairn ar son bhus meánscoile

Foilsithe 11 Lún. 2014 I Cúrsaí Reatha, Pobal

Rothaithe Loch Lao
Rothaithe Loch Lao

Shane Ó Curraighín, Hannah Ní Dhubhcháin

Tá baill Chumann Rothaíochta Loch Lao chun rothaíocht ón Cheathrú Ghaeltachta i mBéal Feirste go Ráth Cairn na Mí le hairgead a thiomsú ar son bhus meánscoile Choláiste Feirste.

Cuirfear an t-airgead a bhailítear ón rothaíocht i gciste ‘Tuistí an Tuaiscirt’, tuismitheoirí ó cheantar Ard Eoin ar a bhfuil a gcuid páistí ag freastal ar Choláiste Feirste.

Tá 112 dalta ó cheantar Ard Eoin ag freastal ar Choláiste Feirste gan soláthar iompair tiomnaithe ar fáil dóibh.

Gheall an tAire Oideachais, John O’Dowd, go réiteofaí cás na ndaltaí trí mhí ó shoin ach is beag dul chun cinn atá déanta, dar leis na tuismitheoirí.

Seo chugaibh léargas ar fheachtas rothaithe Loch Lao…

Tuilleadh >

An fiú an phleanáil teanga?

Foilsithe 08 Lún. 2014 I Ceist na Seachtaine

An fiú an phleanáil teanga?
An fiú an phleanáil teanga?

Tá todhchaí na Gaeltachta caite in aimsir chorraitheach, de réir saineolaithe acadúla agus lucht na Gaeltachta féin.

In 2006, d’fhoilsigh Údarás na Gaeltachta tuairisc a dúirt go raibh 15 bliain fágtha ag an Ghaeilge mar phríomhtheanga pobail na Gaeltachta.

Tá coistí ó cheantracha Gaeltachta i mbun na pleanála teanga i gcomhpháirtíocht na n-údarás le stádás na teanga a bhuanú ina bpobail féin.

Tá ar na coistí pobail plean teanga a ullmhú a dhéanann comhtháthú ar na príomhréimsí pleanála a bhaineann le saol na Gaeltachta.

An fiú na gníomhanna seo? An bhfuil an cath caillte nó an bhfuil muid ró-shoiniciúil faoin cheist?

D’fhiosraigh muid an scéal i measc phobal na Gaeltachta féin…

Tuilleadh >

Mná Tí, a scéal - Máire Gene Eoghan

Foilsithe 07 Lún. 2014 I Mná Tí, a scéal

Máire Gene Eoghan
Máire Gene Eoghan

Shane Ó Curraighín

Tá deireadh á chur le sraith na mban tí le Coláiste Samhraidh Aoidh Mhic Bhricne i dTeileann, Iardheisceart Thír Chonaill.

D’éist muid le guthanna agus scéalta na mban tí le ceithre sheachtain anuas.

Taobh thiar d’obair na mban, bíonn fear an tí le sonrú i gcúlra an tí. Inniu mar sin labhrann muid le Gene Eoghan Ó Curraighín a bhfuil scoláirí á gcoinneáil sa teach ag a mhuintir le dhá scór bliain.

Labhair muid le Gene faoi na scoláirí, faoi na scéalta agus faoi na heachtraí i gceantar Theilinn.

Tuilleadh >

Tráchtanna is déanaí