Foilsithe 22 D.F. 2014 I Cultúr agus Ealaíon

Tá scoth na gceoltóirí agus amhránaithe Gaelacha tar eis theacht le chéile mar ghrúpa amháin darb ainm ‘A stór mo chroí’.

Tháinig siad uilig le chéile in amharclann an MAC, i mBéal Feiste, oíche Luain le haghaidh oíche mhór cheoil agus spraoi agus ní raibh díomá ar dhuine ar bith agus iad ag fágáil na ceolchoirme.

Bhí deis ag ‘Meon Eile’ bualadh leis an ghrúpa roimh ré agus iad i mbun cleachtaidh…

Tuilleadh >

Ag baint an Fhómhair sa Charn

Foilsithe 21 D.F. 2014 I Pobal

Carn
Carn

Shane Ó Curraighín

Tá bláth tagtha ar ghairdín pobail Charn Tóchair a bunaíodh dhá bhliain ó shin. Bhain trí theaghlach déag ón cheantar moll glasraí i gcaitheamh an fhómhair.

Cuireadh síolta an tionscnaimh trí bliana ó shin nuair a cheannaigh Coiste Forbartha an Chairn feirm thréigthe sa cheantar. Le cuidiú ó mhaoinitheoirí, cóiríodh an fheirm agus tógadh tearmann dúlra ar an suíomh.

Thug Meon Eile cuairt ar an phobal agus iad ag cur críche lena gcuid oibre roimh fhilleadh an gheimhridh…

Tuilleadh >

Uibheacha á reo ag Facebook agus Apple - an taobh dorcha?

Foilsithe 20 D.F. 2014 I Cúrsaí Reatha

Uibheacha reoite

Tá sé fógartha ag Apple agus Facebook go mbeidh siad ag cuidiú lena gcuid fosaithe a n-uibheabhacha a reo. Seans gur bealach é seo chun dul i ngleic le gannionadaíocht na mban san áit oibre ach dar le Michaeline Donnelly go n-ardaíonn sé barraíocht ceisteanna eile…

Tuilleadh >

Amhráin na Saoirse - Tionscadal Bob Marley

Foilsithe 17 D.F. 2014 I Cultúr agus Ealaíon

bob
bob

Seán Ó Baoill

“Live for yourself and you will live in vain. Live for others and you will live again.” Sin an soiscéal a bhí ag an cheoltóir reggae Bob Marley, duine de mhóroirfidigh an 20ú haois.

Rinneadh ceiliúradh ar a chuid saothar i nDún Laoghaire ar na mallaibh ag ócáid dar dteideal “Amhráin na Saoirse – Tionscadal Bob Marley” a bhí mar pháirt den fhéile litríochta Gaeilge ‘IMRAM’.

Labhair Meon Eile le stiúrthóir na féile Liam Carson agus le Liam Ó Maonlaí faoin nasc idir Iamáice agus Éire agus faoin tionchar a bhí ag ceol Bob Marley ar an domhan uilig.

Tuilleadh >

Ceirdeanna - Pinn Thír Chonaill

Foilsithe 16 D.F. 2014 I Ceirdeanna ón Chúige

pens
pens

Seán Ó Baoill, Hannah Ní Dhubhcháin

Inniu ar ‘Ceirdeanna’ tá muid i Loch an Iúir i nGaeltacht Thír Chonaill agus muid i gcuideachta na ndeartháireacha, Rónán agus Conor Mac Gairbheith, beirt fhiontraithe óga atá i mbun a gcomhlachta féin ag déanamh pinn adhmaid.

Dhá bhliain ó shin thug Meon Eile cuairt ar na gasúirí óga seo agus iad ach ag toiseacht amach ach is mór an t-athrú atá taghta ar an scéal ó shin agus an gnó ag gabháil ó neart go neart.

Tuilleadh >

An bhfeiceann tú feabhas sa gheilleagar?

Foilsithe 15 D.F. 2014 I Ceist na Seachtaine

eacnamaíocht
eacnamaíocht

D’fhógair Rialtas na Poblachta cáinaisnéis 2015 i dTithe an Rialtais inné. Tugadh le fios nach mbeadh líon na gciorruithe chomh holc leis na blianta atá imithe thart. €10 billiún a gearradh ón bhuiséad ó dheas le trí bliana anuas.

Tá luach na dtóitíní imithe thar €10 don chéad uair riamh. Tháinig méadú beag ar liúntas leanaí agus laghdaíodh cáin ard-ioncaim ó 41% go 40%. Tugadh le fios fosta nach mbeadh aon dul siar ar tháillí uisce agus tháinig méadú beag ar tháillí ollscoile don cheathrú bliain as a chéile.

Ach cad a shíleann daoine faoi staid na heacnamaíochta ar an taobh ó thuaidh den teorainn? Labhair Meon Eile le mic léinn agus oibrithe óga i mBéal Feirste faoina gcaiteachas féin i láthair na huaire…

Tuilleadh >

Féile na Carraige ag ceiliúradh 10 mbliana ar an fhód

Foilsithe 14 D.F. 2014 I Pobal, Cultúr agus Ealaíon

Féile na Carraige agus Aisling Ghéar
Féile na Carraige agus Aisling Ghéar

Shane Ó Curraighín

Rinne pobal Uachtar Chluanaí Bhéal Feirste an deichiú Féile na Carraige a cheiliúradh an tseachtain seo caite.

Bhí an compántas drámaíochta Aisling Ghéar mar chuid d’fhéile na bliana seo agus ‘Caoimhe agus Cúirt an Mhéan Oíche’ á léiriú i gColáiste Feirste.

Thug Meon Eile cuairt orthu agus labhair muid leis an phobal agus leis na haisteoirí faoi chomóradh an deichniúir agus faoin aisteoireacht san Uachtar Chluanaí.

Tuilleadh >

Aontachtaithe agus an Ghaeilge: An bhfuil dul amú orainn?

Foilsithe 13 D.F. 2014 I Cúrsaí Reatha

Comhartha Gaeilge scriosta i gContae an Dúin

Tá go leor cainte ann le breis is 20 bliain anuas ar Phrotastúnaigh agus an Ghaeilge ach cad faoi Aontachtaithe agus an Ghaeilge? An bhfuil dul amú ar phobal na teanga maidir leis an chur chuige i dtaca leis an cheist thábhachtach seo? Léiríonn Ciarán Dunbar a thuairim…

Tuilleadh >

Cad atá i ndán d'iriseoireacht na Gaeilge?

Foilsithe 10 D.F. 2014 I Ceist na Seachtaine

Cad atá i ndán d'iriseoireacht na Gaeilge?
Cad atá i ndán d'iriseoireacht na Gaeilge?

Tá athruithe suntasacha tagtha ar iriseoireacht na Gaeilge le tamall anuas. Seoladh an nuachtán úr ar líne tuairisc.ie trathnóna inné ag ócáid i mBaile Átha Cliath. Sheol RTÉ seiribhís Ghaeilge dá gcuid nuacht.ie roinnt seachtainí ó shin.

Tá macasamhail nuacht24.com agus antuairisceoir.com ag soláthar seirbhís seasta don phobal i rith ama agus beidh suíomh gréasáin úrnua á sheoladh ag NÓS sár i bhfad fosta.

Níl dabht ar bith go bhfuil muid i ré na meán digiteach agus beagnach achan rud ar fáil dúinn ar líne. I gcás an ábhair chlóite, níl fághtha ach forlíonadh Seachtain san Irish Independent, leathanaigh Ghaeilge san Irish TImes agus san Irish News agus cúpla iris.

Le hathruithe tagtha ar chur i láthair na nuachta, labhair Meon Eile leis an phobal faoina dtuairimí i leith thodhchaí na hiriseoireachta Gaeilge…

Tuilleadh >

Ceirdeanna – Ag fíodóireacht le Máire Ní Thaidhg

Foilsithe 09 D.F. 2014 I Ceist na Seachtaine

Ceirdeanna - Ag Fiodóireachta le Máire Ní Thaidhg
Ceirdeanna - Ag Fiodóireachta le Máire Ní Thaidhg

An tseachtain seo ar ‘Ceirdeanna’ tá muid i gcroílár Chois Fharraige agus muid i mbun fíodóireachta le Máire Ní Thaidhg.

As Luimneach ó dhúchas, tá cónaí ar Mháire sa Spidéal le breis agus 30 bliain anuas. Thosaigh sí amach ag fíodóireacht mar chaitheamh aimsire, tar éis freastal ar scoil samhraidh, ach nuair a d’oscail an cheardlann ar an Spideál 30 fuair Máire ionad ann agus tá sí anois ag baint slí bheatha amach as an fhíodóireacht.

Déanann Máire seálta olla, ruganna, múrealaíne agus scarfanna den cuid is mó agus bíonn an-éileamh orthu, go háirithe i measc na dturasóirí a thagann le linn an tsamhraidh.

‘Is obair throm atá i gceist’, arsa Máire. ‘Tógann sé idir lá iomlán agus lá go leith seálta a dhéanamh, ach sin ráite tá suaimhneas bainteach leis agus pléisiúr as rud a dhéanamh le do lámha féin’.

Agus 30 bliain caite ag Máire i mbun fíodóireachta, níl plean ar bith aici éirí as am ar bith go luath…

Tuilleadh >

Tráchtanna is déanaí