Foilsithe 16 M.F. 2014 I Ceist na Seachtaine

Déardaoin rachfaidh muintir na hAlban i mbun vótála faoina dtodhchaí sa Ríocht Aontaithe.

Is fíorbheagán difríochta atá idir tacaíocht an dá fheachtais, de réir na bpobalbhreitheanna is deireanaí. 97% de dhaonra na hAlban atá cláraithe chun vótála.

Is é féinriail eacnamaíochta, bainistiú acmhainní nádúrtha, córas sláinte poiblí agus oideachas saor in aisce na clocha cainte is mó i measc lucht díospóireachta.

Tá tacaíocht ‘Bu Choir’, an feachtas atá ar son an neamhspleáchais, méadaithe 10% ó thús mhí Lúnasa. B’iad a bhí chun tosaigh i bpobalbhreith de chuid ‘YouGov’ a rinneadh breis is seachtain ó shin.

Tá pobalbhreitheanna na seachtaine seo ag tuar gur le Feachtas ‘Better Together’ a bheas an reifreann.

Labhair Meon Eile le muintir an tuaiscirt faoina mbarúlacha féin i dtaobh an reifrinn agus an tionchar a bheadh aige ar an tuaisceart…

Tuilleadh >

Bums up to Cancer - tacaíocht ó phobal áitiúil

Foilsithe 15 M.F. 2014 I Cúrsaí Reatha

Bums up to cancer
Bums up to cancer

Seán Ó Baoill

Bhí deireadh seachtaine mór feasachta i leith ailse i gCloch Ceann Fhaola le gairid, le tacaíocht ó EIleen Mc Ginley, a bhfuil ailse potóige uirthi.

Rugadh Eileen in Albain ach tógadh ar an Fhál Carrach i dTír Chonaill í. Is peileadóir den scoth a bhí inti agus d’imir sí le foireann na mban Chloich Ceann Fhaola, chomh maith le foireann na contae. Tar éis dí an tArdteist a dhéanamh, bhog sí ar ais go hAlbain, áit a raibh sí ina haltra obrádlainne.

Tá cónaí ar EIleen in Alban ó shin agus í posta le beirt clainne. Fuair sí amach go raibh ailse potóige uirthi bliain go leith ó shín agus ar an drochuair tá an ailse anois aici sna scamhóga agus ae, agus é gan leigheas.

Chuir EIleen tús le leathanach Facebook darb ainm ‘Bums to Cancer’ nuair a fuair sí amach go raibh ailse uirthi ón chéad lá ariamh. Bíonn blaganna atá scríofa ag EIleen í féin le léamh ar an leathanach agus í ag iarraidh feasacht i leith ailse potaóige agus tacaíocht agus cuidiú a thabhairt do dhaoine atá ag gabháil fríd an rud céanna.

Bhuail ár bhfísiriseoir Seán Ó Baoill le hEileen le linn an deireadh seachtaine a bhí acu agus seanfhoireann Eileen ag imirt in éadan fhoireann Chloich Ceann Fhaola ón lá inniu ann.

Tuilleadh >

Cén bhréag is mó a d'inis tú ariamh?

Foilsithe 12 M.F. 2014 I Ceist na Seachtaine

Ceist na Seachtaine
Ceist na Seachtaine

Is beag duine againn nár inis bréag ariamh ina shaol ach mar a deir an seanfhocal, ‘Is minic a théann an bhréag níos faide ná an fhirínne’.

Thug Meon Eile cuairt ar Choláiste Bhríde Rann na Feirste agus ar Choláiste Mhuire Loch an Iúir le fáil amach cad é a chuireann as do na scólairí a bhí ag freastal ar na cúrsaí.

Tuilleadh >

Inis seo dom! Róisín O'Hara

Foilsithe 11 M.F. 2014 I Inis seo dom!

Ro
Ro

Shane Ó Curraighín, Seán Ó Baoill

Is í an t-iriseoir agus láithreoir teilifíse Róisín O’Hara atá i mbun comhrá linn an tseachtain seo ar an tsraith ‘Inis seo dom!’

Chas Meon Eile ar Róisín le gairid le haithne níos fearr a chur uirthi agus le fáil amach cad é a thaitníonn léi sa saol agus cad iad na rudaí a chuireann as di…

Tuilleadh >

'Cúrsaí' seolta ag Fóram na nGael

Foilsithe 10 M.F. 2014 I Pobal, Cultúr agus Ealaíon

Cursai
Cursai

Shane Ó Curraighín

Sheol Fóram na nGael leabhrán dar teideal ‘Cúrsaí’ faoi na himeachtaí agus ranganna Gaeilge a bhéas ar siúl i gcathair Bhéal Feirste idir seo agus an Nollaig.

Tá beagnach 4,500 dalta ag tabhairt faoin Ghaeloideachas ó thuaidh, le thart ar a leath acu sin lonnaithe i mBéal Feirste.

Is í príomhaidhm Fhóram na nGael comhoibiú a chinntiú idir eagraíochtaí Gaeilge Bhéal Feirste. Déantar cur síos sa leabhrán ar imeachtaí Gaeilge de chuid 35 grúpa pobail ó fud fad na cathrach.

“Tuigeann muid go bhfuil na grúpaí pobail freagrach as clár oibre dian dícheallach a chur le chéile,” a deir Diarmuid Breslin ó Fhóram na nGael.

Seo chugaibh léargas ar an mhéid a bhéas ag tarlú cois cuain idir seo agus an Nollaig…

Tuilleadh >

Rory Rafferty: “Ní raibh mé riamh istigh”

Foilsithe 09 M.F. 2014 I Cúrsaí Reatha

Bród, Iúr Cinn Trá

Tá cearta aeracha go mór sa nuacht faoi láthair agus tá greim daingean ag an ábhar ar an dioscúrsa poiblí. Cé gur cinnte go bhfuil an lámh in uachtar ag grúpaí cearta aeracha sa díospóireacht sin a bheag nó a mhór, go fóill féin, níl pósadh comhghnéis ar fáil in Éirinn.

Chuaigh Ciarán Dunbar i mbun chomhrá le Rory Rafferty (28) gníomhaire ar son cearta aeracha as an Iúr, faoi shaol, faoi ghníomhaíocht agus faoi chearta aeracha. Tá Rory ina chathaoirleach ar an Newry Rainbow Community le 10 mbliana anuas agus is chomh-bhunaitheoir na heagraíochta é. Bhí baint aige le cúrsaí cearta aerach i Manchain Shasana agus i mBéal Feirste.

Tuilleadh >

Meabhairshláinte na bhfear á phlé sa scioból

Foilsithe 08 M.F. 2014 I Cúrsaí Reatha, Pobal

Sciobal na bhfear
Sciobal na bhfear

Shane Ó Curraighín

Is beag difear idir líon na bhféinmháruithe ó thuaidh ó síníodh Comhaontú Aoine an Chéasta agus líon na ndúnmháruithe a rinneadh le linn na dtrioblóidí.

Fir iad 77% dóibh siúd a chuir lámh ina mbás féin sa tuaisceart idir 1998 agus 2013.

Meastar gur maraíodh timpeall 3,600 le linn na dtrioblóidí. Léiríonn taighde ó ‘The Detail’ gur cláraíodh 3,288 féinmharú idir 1998 agus 2013.

Tá an t-eagras ’Men’s Sheds’ ag iarraidh dul i ngleic leis an fhadhb agus meabhairshláinte na bhfear á phlé go hoscailte acu i measc pobail éagsúla mórthimpeall na cúige.

Ós cionn 40 craobh atá lonnaithe i gcúige Uladh anois, iad ag cloí leis an mhana: “Men don’t talk face to face – they talk shoulder to shoulder.”

Thug Meon Eile cuairt ar chraobh Ard Mhacha, labhair baill an ghrúpa linn faoi thionchar na heagraíochta ar a meabhairshláinte agus a saol laethúil…

Tuilleadh >

Cad é a chuireann as duit faoi dhaoine fásta?

Foilsithe 05 M.F. 2014 I Ceist na Seachtaine

Daoine fasta
Daoine fasta

Is iad na déaga na blianta is fearr ag go leor againn ach is iad na blianta is mó foghlamtha chomh maith. Bíonn i gcónaí rudaí ann a chuireann isteach ort agus tá daoine fásta ar an liosta sin. Tá tú ag an aois a mbíonn tú ag iarraidh rudaí a dhéanamh duit féin agus tá na daoine fásta ag iarraidh inse duit an dóigh leis an rud sin a dhéanamh.

Thug Meon Eile cuairt ar Choláiste Bhríde Rann na Feirste agus ar Choláiste Mhuire Loch an Iúir le fáil amach cad é a chuireann as do na scólairí a bhí ag freastal ar na cúrsaí.

Tuilleadh >

Inis seo dom! Niall Mac Eamharcaigh

Foilsithe 04 M.F. 2014 I Inis seo dom!

niall
niall

Is é an t-aisteoir agus scríbhneoir, Niall Mac Eamharcaigh, atá i mbún comhrá linn ar Inis Seo Dom! an tseachtain seo. Chas Meon Eile ar Niall le gairid le haithne níos fearr a chur air agus le fáil amach cad é a thaitníonn leis sa saol agus cad iad na rudaí a chuireann as dó…

Tuilleadh >

Blas Ealaíne ag ullmhú dá gcéad taispeántas

Foilsithe 03 M.F. 2014 I Cultúr agus Ealaíon

Blas Ealaine
Blas Ealaine

Shane Ó Curraighín

Dhá bhliain ó shin a chláraigh Brónagh agus Dónal Ó Cearnaigh ar ranganna Gaeilge agus ealaíne i mBéal Feirste.

Ba é cúrsa ealaíne faoi stiúir Tony Bell agus Tommy McGoldrick a d’ath-mhúscail spéis na beirte san ealaín.

Ó shin phós an lánúin agus thosaigh siad gnó dátheangach darb ainm ‘Blas Ealaíne’ a dhíríonn ar phéintéireachta faoi thírdhreach, ceol agus oileáin na hÉireann.

Beidh céad taispeántas ealaíne na beirte le feiceáil in Ionad Duncairn ar Bhóthar Aontroma i mBéal Feirste ó 23 Meán Fómhair.

Chaith Meon Eile oíche ina gcuideachta ina stiúideo ealaíne…

Tuilleadh >

Tráchtanna is déanaí