Shane Ó Curraighín

Foilsithe 27 Már. 2015 Le Shane Ó Curraighín I Cúrsaí Reatha

Leanfaidh Foras na Gaeilge leis an mhaoiniú atá á chur ar fáil acu d’oifigigh forbartha Gaeilge i gcomhairlí áitiúla an tuaiscirt nuair a aistreofar cumhacht ó 26 comhairle chuig 11 ollchomhairle Dé Céadaoin seo chugainn.

Tugadh an méid seo le fios ag comhdháil in Ard Mhacha faoin dea-chleachtas maidir le beartas dátheangach i rialtas áitiúil ó thuaidh.

Seo tuairisc ar an chomhdháil agus taighde atá déanta ag Meon Eile faoi staid na Gaeilge sna hollchomhairlí úra…

Tuilleadh >

Barúil ón Bhosca - Cleachtas fiúntach nó fuílleach oibre?

Foilsithe 26 Már. 2015

Barúil ón Bosca - Cleachtas Fiúntach nó Obair Fhuíollach
Barúil ón Bosca - Cleachtas Fiúntach nó Obair Fhuíollach

Deirtear go bhfuil obair bhaile lárnach i bhforbairt foghlama an dalta agus gur gá tacú le hobair ranga trí chleachtadh foghlama a dhéanamh sa bhaile.

Deirtear fosta go bhfuil sé tábhachtach go mbeidh páistí gníomhach i mbun foghlamtha lena gcuid dtuismitheoirí, ionas go mbeidh a fhios acu cad atá a dhéanamh acu agus cad é mar atá ag éirí leo ar scoil.

Sin ráite aithnítear go bhfuil gá le cothromaíocht i saol an dalta idir obair scoile, obair bhaile, caithimh aimsire agus am saor, ach mar sin de an bhfuil muid ag cur barraíocht béime ar obair bhaile agus barraíocht brú ar pháistí an lae inniu?

Nach bhfuil na páistí ag foghlaim go leor i rith an lae ar scoil?

Chuir muid muinteoir scoile agus tuismitheoir ar bhosca Meon Eile le fáil amach cén bharúil a bhí acu ar obair bhaile – an cleachtas fiúntach nó fuílleach oibre é?

Tuilleadh >

Ruaig ar an Ghruaig

Foilsithe 25 Már. 2015 I Pobal

Ruaig ar an Gruaig
Ruaig ar an Gruaig

Hannah Ní Dhubhcháin

Bhí oíche den chead scoth acu i dTigh Hiúdaí Beag, i nGaoth Dobhair, an deireadh seachtaine le airgead a bhailiú do choiste Scaoil Saor ó Ailse.

Is eagraíocht í Scaoil Saor ó Ailse a bunaíodh i nGaoth Dobhair dhá bhliain ó shoin.

Tá an eagraíocht ann chun eolas agus comhairle a thabhairt do dhaoine a bhfuil ailse orthu agus nach bhfuil mórán eolais acu ar an gcúras a chaithfidh siad dul fríd.

Is daoine a bhfuil a lán taithí acu ar ailse atá mar chuid den choiste agus fuair Meon Eile deis labhairt le Jim Chonaill as Rann na Feirste a chaith aon bhliain déag ag troid in éadan an ghalair.

Tuilleadh >

Scéalta na dTrioblóidí - ón ghnáthdhuine go dtí an saighdiúir

Foilsithe 24 Már. 2015 I Cúrsaí Reatha

Físeán agus íomhanna óna dtroiblóidí le caoinchead ó Ligid Productions
Físeán agus íomhanna óna dtroiblóidí le caoinchead ó Ligid Productions

Shane Ó Curraighín

Cuirfear tús le sraith chláir idir theilifís agus raidió anocht. Insíonn ‘Bhí mé ann’ scéalta faoi shaolta gnáthdhaoine le linn na dTrioblóidí, tráth ina raibh foréigean agus éiginteacht go flúirseach.

Thar thréimse ocht mbliana chuir ‘Glórtha Aduaidh agallaimh ar 140 duine ó gach taobh den chríochdheighilt ó thuaidh.

Déanfar a gcuid scéalta a chraoladh ar TG4, Raidió Fáilte agus ar RTÉ Raidió na Gaeltachta sna míonna amach romhainn.

Seo blaiseadh de na scéalta a insíodh ón ghnáthdhuine chuig an saighdiúir…

Tuilleadh >

Ceist Chomhionannais - ''Pobal na Gaeilge ar son YesEquality''

Foilsithe 23 Már. 2015 I Cúrsaí Reatha

Tá
Tá

Seán Ó Baoill

Tá Gaeilgeoirí i mBaile Átha Cliath i ndiaidh ghrúpa a bhunú le gabháil i mbun stócaireachta ar cheisteanna comhionannas roimh reifreann na Bealtaine.

Dé Sathairn 14 Márta, tháinig grúpa le chéile i gceartlár Bhaile Átha Cliath chun ceist an Reifrinn ar Chomhionannas Pósta a phlé trí Ghaeilge. Inniu ar Meon Eile caitheann Lisa Nic an Bhreithimh súil ar an bhfeachtas.

Chuir ár bhfísiriseoir Seán Ó Baoill agallamh ar cheannasaí an grúpa stócaireachta nuabhunaithe ‘Pobal na Gaeilge do YesEquality’, Traolach Ó Buachalla. Seo chugaibh léargas ar phleananna agus modh oibre de chuid an ghrúpa stócaireachta Gaeilge atá nua-bhunaithe….

Tuilleadh >

Barúil ón Bhosca - Laoch Gaeilge s'agatsa?

Foilsithe 20 Már. 2015

Barúil ón Bosca - Laoch Gaeilge s'agatsa?
Barúil ón Bosca - Laoch Gaeilge s'agatsa?

Agus Seachtain na Gaeilge imithe thart, tá go leor cainte agus díospóireachta déanta fúthu siúd atá ag spreagadh agus ag stiúradh phobal na Gaeilge.

Rinne muid roinnt taighde dár gcuid féin faoi na daoine atá imithe i bhfeidhm ar ghlúin na mac léinn tríú leibhéal in Ollscoil Uladh.

Seans go gcuirfidh (nó b’fhéidir nach gcuirfidh!) a gcuid cainte iontas ort. Tá tionchar na clainne le sonrú go smior i measc na nGaeilgeoirí óga a labhair linn faoi Laochra Gaeilge s’acu…

Tuilleadh >

A chéad taispéantas seolta ag Gearóid Mac Lochlainn

Foilsithe 19 Már. 2015 I Cultúr agus Ealaíon

Taispeantas
Taispeantas

Shane Ó Curraighín

Tá an chéad taispeántas ealaíne leis an fhile clúiteach Gearóid Mac Lochlainn ar oscailt i gCultúrlann McAdam Ó Fiaich.

Ina chéad thaispéantas, tá ceiliúradh déanta ag Mac Lochainn orthu siúd a d’imir tionchar ar a shaol agus ar a shaothar idir mhuintir cois cuain agus agus iad siúd níos faide i gcéin.

Tá cuid mhaith den taispéantas in ómós don fhile dall, Pádraic Fiacc. Is fear é, deir Mac Lochlainn, a chuir comhairle luachmhar air agus é ag cur túis lena chuid cumadóireachta.

Labhair muid le Gearóid faoi na scéalta atá taobh thiar de na portráidí atá sa taispeántas agus faoin méid a bhéas ar na bacáin ag an Fheirsteach amach anseo…

Tuilleadh >

Díomá ar mhuintir Shleacht Néill

Foilsithe 18 Már. 2015 I Spórt

Curaidh na gClubanna

Tá Corn Aindí Uí Mhuireagáin i seilbh Chora Finne arís agus an bua tuillte go maith ag an chéad ghlúin eile den chlann. Cíorann Fearghal Mag Uiginn an cluiche mór peile i bPáirc an Chrócaigh inné..

Tuilleadh >

An taobh dorcha de Lá 'le Pádraig

Foilsithe 17 Már. 2015

Lá Fhéile Pádraig

Inniu féile náisiúnta na hÉireann. Bíonn ceiliúradh ar siúl fud fad na tíre agus thar lear ach ceistíonn Seosamh Ó Riain an íomhá d’Éireannachas atá á cruthú ag an cheiliúradh céanna…

Tuilleadh >

20,000 fostaí ar stailc i gcoinne chiorruithe Chnoc an Anfa

Foilsithe 16 Már. 2015 I Cúrsaí Reatha

stailc
stailc

Seán Ó Baoill

20,000 duine a bhí i mbun léirsithe i mbailte agus i gcathracha ar fud an tuaiscirt lena gcuid míshástáchta a léiriú leis na ciorruithe a aontaíodh faoi chomhaontú Chnoc an Anfa.

Bhí pobal na Gaeilge go láidir i measc lucht na hagóide ag cur i gcoinne ciorruithe ar sheirbhísí oideachais, seirbhísí leasa shóisialaigh agus fostaíochta.

Maíonn na Ceardchumainn go gcaillfear 20,000 post sa tseirbhís phoiblí má chuirtear ciorruithe Chnoc an Anfaigh i bhfeidhm.

Tá an Príomhaire, Peter Robinson agus an Leas-Phríomhaire, Martin McGuinness, le hiarracht a dhéanamh a réiteach an tseachtain seo agus an bheirt acu tarraingte siar óna dtuaras bliantúil chuig an Teach Bán ar Lá Fhéile Pádraig.

Bhí Meon Eile i láthair na hagóide i mBéal Feirste agus seo chugaibh léargas ar bhrainsint an phobail i leith na gciorruithe atá á moladh….

Tuilleadh >

Tráchtanna is déanaí