Shane Ó CurraighínHannah Ní Dhubhcháin

Foilsithe 29 Beal. 2015 Le Shane Ó Curraighín, Hannah Ní Dhubhcháin I Spórt

Tráthnóna inniu a chuirfear tús le Comórtas Peile na Gaeltachta 2015 in Ard an Rátha, Co. Dhún na nGall.

Beidh foirne ó gach cearn den tír ag tabhairt aghaidhe ar an chomórtas is mó i saol peile na Gaeltachta.

Glacann Laochra Loch Lao, foireann as Béal Feirste, páirt ann gach bliain agus cé nach foireann lánaimsire iad déanann siad a seacht ndícheall sa chomórtas gach bliain.

Chaith muid tráthnóna le Laochra Loch Lao agus iad ag déanamh réidh don chomórtas.

Tuilleadh >

Óga Yoga - aclaíocht don chorp is don anam

Foilsithe 28 Beal. 2015 I Pobal, Cultúr agus Ealaíon, Gnó

Óga Yoga
Óga Yoga

Fearghal Ó Maolagáin

Inniu ar Meon Eile, leanann muid leis an tsraith bunaithe ar ghnónna le Gaeilge.

Tá an-ráchairt ar ióga sa lá atá inniu ann, le idir óg agus aosta ag baint leasa as mar gheall ar na buntáistí fisiciúla agus intinne atá le fáil as.

Is comhlacht í Óga Yoga atá lonnaithe i mBaile Átha Cliath a sholáthraíonn cúrsaí ióga, aireachais agus suanmhachnaimh do bhunscoileanna, do mheánscoileanna, d’ollscoileanna, d’eagraíochtaí agus don phobal mór i gcoitinne.

Chas Meon Eile le Ciarán Mac Fhearghusa, stiúrthóir Óga Yoga lena cheird agus na buntáistí a bhaineann leis a phlé.

Tuilleadh >

Dornálaithe clúiteacha ag foghlaim na Gaeilge

Foilsithe 27 Beal. 2015 I Cultúr agus Ealaíon

Is leor beirt seolta
Is leor beirt seolta

Shane Ó Curraighín

Sheol beirt dornálaithe clúiteacha, Paddy Barnes agus Michael Conlon, feachtas foghlama ‘Is leor Beirt’ i gCumann Cultúrtha Mhic Reachtain inné.

Is í aidhm an fheachtais go mbunófaí 200 gréasán comhrá ar fud na tíre. Tá an bheirt i ndiaidh foghlaim na Gaeilge a chur rompu mar sprioc.

Dúirt siad go raibh tionchar ag saolú a gclainne ar a gcinneadh chun dul i mbun foghlama.

“Teastaíonn uaim go mbeidh Gaeilge ag m’iníon nuair a thiocfaidh sí in aois agus ní mór dom í a fhoghlaim ar dtús báire!” arsa Conlon.

Tugann grúpaí comhrá ‘Is Leor Beirt’ deis úsáide agus sóisialaithe do dhaoine ar mian leo a gcuid Gaeilge a fheabhsú agus tá pacáiste tacaíochta forbartha ag Conradh na Gaeilge lena chois.

Seo chugaibh léargas ar obair an fheachtais agus agallaimh leis na dornálaithe faoina n-aistear teanga…

Tuilleadh >

Bród - Neart déanta, tuilleadh le déanamh

Foilsithe 26 Beal. 2015 I Cúrsaí Reatha

Bród

Rinneadh stair Dé hAoine nuair a vótáil tromlach vótálaithe na hÉireann ar son comhionannas pósta a thabhairt do dhaoine aeracha. Bhí bród ag croí an toraidh sin ach, mar a scríobhann Danny Brown, níl deireadh leis an fheachtas cearta ag an phobal aerach in Éirinn go fóill…

Tuilleadh >

Máirtín Ó Muilleoir ainmnithe mar laureate Tolerantia

Foilsithe 22 Beal. 2015 I Pobal

mairtin
mairtin

Seán Ó Baoill, Hannah Ní Dhubhcháin

“Féadfaidh beirt, gan beann ar a ngnéas, conradh pósta a dhéanamh de réir dlí.”

Sin an cheist atá á cur ar mhuintir na hÉireann atá ag caitheamh vóta sa refireann ar chomhionannas pósta inniu.

Labhair Meon Eile le Máirtín Ó Muilleoir, atá ainmnithe mar laureate do na gradaim ‘Tolerantia’, siocair na hoibre atá déanta aige ar mhaite le pobal Leispiach, Aerach, Déghnéasach agus Trasinscneach anseo sna Sé Chontae.

Labhair muid leis faoin ghradam agus faoi cad é mar atá cúrsaí anseo ó thuaidh do lucht LADT.

Tuilleadh >

Red Box Recording - stiúideo taifeadta i mbarr a réime

Foilsithe 21 Beal. 2015 I Gnó

Red Box Recording - stiúdió taifeadadh i mbarr a réime
Red Box Recording - stiúdió taifeadadh i mbarr a réime

Fearghal Ó Maolagáin

Inniu ar Meon Eile, tá sraith úr againn daoibh ina gcuireann muid an solas ar ghnónna le Gaeilge.

Red Box Recording lonnaithe i mBéal Feirste agus is é an ceoltóir agus láithreoir clúiteach, Dónal O’Connor atá mar chomh-bhunaitheoir, léiritheoir agus innealtóir ann.

D’aithneófá Dónal ón ghrúpa At First Light agus ó chláracha raidió agus teilifíse ar nós An Stuif Ceart agus Ceol ag Celtic.

Labhair Meon Eile leis faoin ghnó agus faoina shuim féin sa chinéal seo oibre.

Tuilleadh >

Barúil Ón Bhosca - An J1

Foilsithe 20 Beal. 2015 I Pobal

Barúil Ón Bhosca - An J1
Barúil Ón Bhosca - An J1

Agus am na scrúduithe ann anois, beidh cuid mhór de mhic léinn na hÉireann faoi bhrú ag iarraidh a seacht ndícheall a dhéanamh le cinntú go bhfaighidh siad torthaí maithe.

Ach chomh luath is a bhíonn na scrúduithe réidh acu bíonn an chuid is mó de mhic léinn ag smaoineadh faoin samhradh agus bheith ag gabháil ar an J1 go SAM.

Bíonn an deis acu imeacht go tír úr, píosa eile den domhan a fheiceáil agus samhradh a chaitheamh ag obair in áiteacha difriúla.

Labhair Meon Eile le hÉilís Ní Raghallaigh agus Feargal Ó Raifeartaigh, beirt a chuaigh ar J1 nuair a bhí siad féin mar mhic léinn agus anois atá imithe thar sáile ag obair go lánaimseartha.

Deir an bheirt acu gan an J1 a dhéanamh nach mbeadh an t-uachtach acu bheith ag obair as baile…

Tuilleadh >

Fear an fhoclóra, Niall Ó Dónaill

Foilsithe 19 Beal. 2015 I Cultúr agus Ealaíon

Niall
Niall

Seán Ó Baoill

Is in Ailt an Eidhinn i nGaeltacht Thír Chonaill a rugadh agus a tógadh fear na bhfoclóirí, Niall Ó Dónaill.

I measc a shaothair is iad ‘Na Glúnta Rosannacha’ agus ‘Forbairt na Gaeilge’ na leabhair is clúití a scríobh sé, ach is fríd an obair ar an fhoclóir Gaeilge-Béarla is mó atá cáil ar Niall. Is beag Gael ar fud na cruinne nach bhfuil foclóir Uí Dhónaill acu.

Chun aitheantas a thabhairt do Niall Ó Dónaill tá coiste cultúrtha Loch an Iúir i mbun tógra úir, faoi stiúr Eoghain Mhic Grianna, agus iad ag athchóiriú sheanteach Uí Dhónaill.

Bhuail Meon Eile le hEoghan agus Phil Byrne agus iad i mbun oibre an tseachtain seo a chuaigh thart…

Tuilleadh >

Dúshlán roimh bhus SOS Bhéal Feirste

Foilsithe 18 Beal. 2015 I Cúrsaí Reatha

Bus SOS

Bíonn cúpla bus ag an charthanas SOS NI ar shráideanna Bhéal Feirste gach deireadh seachtaine. An sprioc atá acu ná cuidiú le daoine ólta nó atá faoi thionchar drúgaí, agus a bhfuil cabhair ag teastáil uathu ar a mbealach abhaile. De bharr na gciorruithe áfach, tá athrú tagtha ar fhoinsí maoinithe an eagrais, agus tá sé seo ag dul i bhfeidhm ar a gcuid oibre dá bharr…

Tuilleadh >

Bille dlí £16,500 le polasaí teanga an Bhoird Turasóireachta

Foilsithe 15 Beal. 2015 I Cúrsaí Reatha

Cén fáth a bhfuil cosc ar an Ghaeilge ar chomharthaí turasóireachta anseo?
Cén fáth a bhfuil cosc ar an Ghaeilge ar chomharthaí turasóireachta anseo?

Shane Ó Curraighín

Chaith Bord Turasóireachta Thuaisceart Éireann (BTTÉ) £16,500 ar chosaint dlí do chonspóidí comharthaíochta a chruthaigh a bpolasaí teanga féin.

Ina measc, d’íoc an Bord Turasóireachta £3,000 ar chosaint dlí i mBinse Saoráil Fáisnéise a mhair aon lá cúirte amháin an tSamhain seo caite.

Sa chás seo, d’éirigh leis an Choiste um Riaradh an Cheartais (CAJ) dúshlán BTTÉ a thabhairt nuair a dhiúltaigh siad cáipéisí a scaoileadh faoina gcinneadh gan Gaeilge a cheadú ar chomharthaí i nDún Phádraig.

Nochtadh an t-eolas seo i gceisteanna a d’fhreagair an tIar-Aire Fiontair, Tradála agus Infheistíochta, Arlene Foster, ón Chomhalta Caitríona Ruane sa Tionól.

Tuilleadh >

Tráchtanna is déanaí