Foilsithe 24 D.F. 2014 I Ceist na Seachtaine

Ó am go chéile, chítear go mbíonn léamh níos siosmaidí nó níos simplí ag an aos óg ar ghnaithí an tsaoil i gcomparáid leis na glúnta a chuireann comhairle orthu.

An amhlaidh an scéal afách nuair a bhíonn cúrsaí airgid i gceist? Chuaigh Meon Eile i mbun cainte le páistí bunscoile i dTír Chonaill agus i mBéal Feirste faoin mhéid a dhéanfadh siadsan dá mbeadh £100 le caitheamh acu…

Tuilleadh >

Feachtas ar son chomharthaíocht na Gaeilge san Ard-Chúirt

Foilsithe 23 D.F. 2014 I Cúrsaí Reatha

Court
Court

Shane Ó Curraighín

Tá cás Ardchúirte tugtha ag bean as Iarthar Bhéal Feirste i gcoinne Chomhairle Cathrach Bhéal Feirste faoina bpolasaí i leith chomharthaí sráide dátheangacha.

Thug Eileen Reid arb as Céide Bhaile Uí Mhurchú di cás dlí i gcoinne na comhairle cathrach an tseachtain seo siocair gur dhiúltaigh siad comharthaíocht dhátheangach a cheadú cé go raibh móramh an phobail ar a son.

Ní hé seo an t-aon chás fá chearta teanga ó thuaidh atá imithe os comhair breithimh dlí…

Tuilleadh >

'A stór mo chroí' - ceiliúradh ceoil

Foilsithe 22 D.F. 2014 I Cultúr agus Ealaíon

stor
stor

Tá scoth na gceoltóirí agus amhránaithe Gaelacha tar eis theacht le chéile mar ghrúpa amháin darb ainm ‘A stór mo chroí’.

Tháinig siad uilig le chéile in amharclann an MAC, i mBéal Feiste, oíche Luain le haghaidh oíche mhór cheoil agus spraoi agus ní raibh díomá ar dhuine ar bith agus iad ag fágáil na ceolchoirme.

Bhí deis ag ‘Meon Eile’ bualadh leis an ghrúpa roimh ré agus iad i mbun cleachtaidh…

Tuilleadh >

Ag baint an Fhómhair sa Charn

Foilsithe 21 D.F. 2014 I Pobal

Carn
Carn

Shane Ó Curraighín

Tá bláth tagtha ar ghairdín pobail Charn Tóchair a bunaíodh dhá bhliain ó shin. Bhain trí theaghlach déag ón cheantar moll glasraí i gcaitheamh an fhómhair.

Cuireadh síolta an tionscnaimh trí bliana ó shin nuair a cheannaigh Coiste Forbartha an Chairn feirm thréigthe sa cheantar. Le cuidiú ó mhaoinitheoirí, cóiríodh an fheirm agus tógadh tearmann dúlra ar an suíomh.

Thug Meon Eile cuairt ar an phobal agus iad ag cur críche lena gcuid oibre roimh fhilleadh an gheimhridh…

Tuilleadh >

Uibheacha á reo ag Facebook agus Apple - an taobh dorcha?

Foilsithe 20 D.F. 2014 I Cúrsaí Reatha

Uibheacha reoite

Tá sé fógartha ag Apple agus Facebook go mbeidh siad ag cuidiú lena gcuid fosaithe a n-uibheabhacha a reo. Seans gur bealach é seo chun dul i ngleic le gannionadaíocht na mban san áit oibre ach dar le Michaeline Donnelly go n-ardaíonn sé barraíocht ceisteanna eile…

Tuilleadh >

Amhráin na Saoirse - Tionscadal Bob Marley

Foilsithe 17 D.F. 2014 I Cultúr agus Ealaíon

bob
bob

Seán Ó Baoill

“Live for yourself and you will live in vain. Live for others and you will live again.” Sin an soiscéal a bhí ag an cheoltóir reggae Bob Marley, duine de mhóroirfidigh an 20ú haois.

Rinneadh ceiliúradh ar a chuid saothar i nDún Laoghaire ar na mallaibh ag ócáid dar dteideal “Amhráin na Saoirse – Tionscadal Bob Marley” a bhí mar pháirt den fhéile litríochta Gaeilge ‘IMRAM’.

Labhair Meon Eile le stiúrthóir na féile Liam Carson agus le Liam Ó Maonlaí faoin nasc idir Iamáice agus Éire agus faoin tionchar a bhí ag ceol Bob Marley ar an domhan uilig.

Tuilleadh >

Ceirdeanna - Pinn Thír Chonaill

Foilsithe 16 D.F. 2014 I Ceirdeanna ón Chúige

pens
pens

Seán Ó Baoill, Hannah Ní Dhubhcháin

Inniu ar ‘Ceirdeanna’ tá muid i Loch an Iúir i nGaeltacht Thír Chonaill agus muid i gcuideachta na ndeartháireacha, Rónán agus Conor Mac Gairbheith, beirt fhiontraithe óga atá i mbun a gcomhlachta féin ag déanamh pinn adhmaid.

Dhá bhliain ó shin thug Meon Eile cuairt ar na gasúirí óga seo agus iad ach ag toiseacht amach ach is mór an t-athrú atá taghta ar an scéal ó shin agus an gnó ag gabháil ó neart go neart.

Tuilleadh >

An bhfeiceann tú feabhas sa gheilleagar?

Foilsithe 15 D.F. 2014 I Ceist na Seachtaine

eacnamaíocht
eacnamaíocht

D’fhógair Rialtas na Poblachta cáinaisnéis 2015 i dTithe an Rialtais inné. Tugadh le fios nach mbeadh líon na gciorruithe chomh holc leis na blianta atá imithe thart. €10 billiún a gearradh ón bhuiséad ó dheas le trí bliana anuas.

Tá luach na dtóitíní imithe thar €10 don chéad uair riamh. Tháinig méadú beag ar liúntas leanaí agus laghdaíodh cáin ard-ioncaim ó 41% go 40%. Tugadh le fios fosta nach mbeadh aon dul siar ar tháillí uisce agus tháinig méadú beag ar tháillí ollscoile don cheathrú bliain as a chéile.

Ach cad a shíleann daoine faoi staid na heacnamaíochta ar an taobh ó thuaidh den teorainn? Labhair Meon Eile le mic léinn agus oibrithe óga i mBéal Feirste faoina gcaiteachas féin i láthair na huaire…

Tuilleadh >

Féile na Carraige ag ceiliúradh 10 mbliana ar an fhód

Foilsithe 14 D.F. 2014 I Pobal, Cultúr agus Ealaíon

Féile na Carraige agus Aisling Ghéar
Féile na Carraige agus Aisling Ghéar

Shane Ó Curraighín

Rinne pobal Uachtar Chluanaí Bhéal Feirste an deichiú Féile na Carraige a cheiliúradh an tseachtain seo caite.

Bhí an compántas drámaíochta Aisling Ghéar mar chuid d’fhéile na bliana seo agus ‘Caoimhe agus Cúirt an Mhéan Oíche’ á léiriú i gColáiste Feirste.

Thug Meon Eile cuairt orthu agus labhair muid leis an phobal agus leis na haisteoirí faoi chomóradh an deichniúir agus faoin aisteoireacht san Uachtar Chluanaí.

Tuilleadh >

Aontachtaithe agus an Ghaeilge: An bhfuil dul amú orainn?

Foilsithe 13 D.F. 2014 I Cúrsaí Reatha

Comhartha Gaeilge scriosta i gContae an Dúin

Tá go leor cainte ann le breis is 20 bliain anuas ar Phrotastúnaigh agus an Ghaeilge ach cad faoi Aontachtaithe agus an Ghaeilge? An bhfuil dul amú ar phobal na teanga maidir leis an chur chuige i dtaca leis an cheist thábhachtach seo? Léiríonn Ciarán Dunbar a thuairim…

Tuilleadh >

Tráchtanna is déanaí