Foilsithe 27 Samh. 2015

Tá scrúduithe aistrithe neamhrialaithe in úsáid ag scoileanna gramadaí ón uair ar chuir an Roinn Oideachais deireadh leis an scrúdú 11+ sa bhliain 2008. Cuirtear dhá rogha roimh dhaltaí – scrúduithe a úsáidtear go hiondúil i scoileanna stáit nó scrúduithe Gl a úsáidtear don chuid is mó sna scoileanna Caitliceacaha.

Níl na scrúduithe seo faomhaithe ag an Roinn Oideachais agus tá iarrtha ag an Roinn ar bhunscoileanna gan daltaí a ullmhú dá leithéid. Os cionn 7,000 dalta a thugann faoi na scrúduithe seo achan bhliain agus iad ar lorg áit i scoileanna roghnaithe.

Ar cheart go mbeadh dúshlán dá leithéid curtha os comhair éirim an pháiste agus iad ag críochnú na bunscoile? An bhfuil sé cothrom cor a chur i gcinniúnt an aois óig ar aois 11 bliain? Labhair muid le príomhoide Gaelscoile agus múinteoir faoi oiliúint faoina dtuairimí i leith an chórais reatha…

Tuilleadh >

Idir Mise agus Tusa - An Peata Úr

Foilsithe 26 Samh. 2015

Idir Mise agus Tusa
Idir Mise agus Tusa

Ba mhaith le hAoife peata úr, ach níl an mháthair s’aici cinnte an bhfuil sí mór go leor le haire a thabhairt dó. An bhfaighfidh Aoife peata? Agus cén cineál peata? Sin agallamh na seachtaine seo idir Cadhla agus Aoife as Bunscoil Eoin Báiste, Port an Dúnáin, Co. Ard Mhacha.

Tuilleadh >

Cad is brí le saor agus Gaelach in 2016?

Foilsithe 25 Samh. 2015 I Cultúr agus Ealaíon

CnaG
CnaG

Shane Ó Curraighín, Seán Ó Baoill

Sheol an tAire Stáit um Ghnóthaí Gaeltachta Joe Mc Hugh agus Michael McDowell, garmhac Eoin Mhic Néill, Clár Chomóradh 2016 Chonradh na Gaeilge go hoifigiúil i gColáiste na Tríonóide oíche Luain, mar chuid den snáithe An Teanga Bheo de chuid Chlár Comórtha Éire 2016.

Chuir Conradh na Gaeilge, i gcomhpháirt le hOifig na Gaeilge, TCD, tús leis an chéad díospóireacht sa tsraith sheimineár ‘Plé ’16’ ar an oíche fosta.

Rinneadh plé ar an cheist ‘Cad is brí le Saor agus Gaelach in 2016’, ceist spreagtha ag ráiteas cáiliúil de chuid Phádraig Mhic Phiarais, inar mhol sé go mbeadh Éire “Ní hamháin saor ach Gaelach. Ní amháin Gaelach ach saor.”

Tuilleadh >

Fíorscéal ficsin

Foilsithe 24 Samh. 2015

Asking for it

Is leabhar é ‘Asking for it’ a dhíríonn ar ionsaí gnéis a dhéantar ar bhean óg. Cé gur scéal ficsin é, d’fhéadfadh na heachtraí tarlú sna fhíorshaol, agus ar an drochuair tarlaíonn. Iarrann sé orainn breathnú ar ghnéithe den tsochaí ina mairimid agus smaoineamh faoin mbealach a chaithimid le híospartaigh ionsuithe gnéis.

Tuilleadh >

Athinsint chomhaimseartha ar ghaiscí Chúchulainn

Foilsithe 23 Samh. 2015

Laoch na Laochra
Laoch na Laochra

Shane Ó Curraighín

Tá scéalta agus eachtraí Chúchulainn, laoch mór na rúraíochta, ar fáil don phobal ina iomláine sa leabhar nua ‘Laoch na Laochra’ atá scríofa ag Réamonn Ó Ciaráin agus ealaín curtha leis ag Dara Vallely.

Trí bliana oibre a thug sé ar Réamonnn agus Dara an saothar cuimsitheach seo a chur i dtoll a chéile. Is é an chéad leabhar é a insíonn scéal Cúchulainn ó thús deireadh i nGaeilge reatha Uladh.

Bhí Meon Eile i measc na cuideachta oíche an tseolta, labhair muid leis an údar, leis an ealaíontóir agus leis an lucht freastal faoin saothar nua agus tionchar ghaiscí Chúchulainn ar shaol na nGael…

Tuilleadh >

Comhrialacha idirnáisiúnta - scoth siamsa nó a bport seinnte?

Foilsithe 20 Samh. 2015

Barúil ón Bhosca
Barúil ón Bhosca

Rachaidh fir na hÉireann agus na hAstráile i mbun coimhlinte sa chluiche mhór comhrialacha i bPáirc an Chrócaigh oíche Dé Sathairn. Is é laoch mór Ard Mhacha Joe Kernan atá i bhfeighil ar fhoireann na hÉireann i mbliana.

Le himeacht na mblianta, tharraing stíl gharbh imeartha na gcluichí racht feirge i measc sciar áirithe den phobal a mhaígh nár cheart leanúint leo. Lena chois seo, bhí farrasbarr 101 pointe ag fir na hÉireann i 2013 nuair a thriall na hAstrálaigh ar Éirinn. Bhí an pháirc imeartha níos cothroime i gcluichí na bliana anuraidh.

In ainneoin na ndeacrachtaí áirithe a bhíodh sa chomórtas, an dóigh leat go bhfuil todhchaí agus spás ann don chluiche a thógann togha na lúthchleasaithe ón dá tír le chéile? D’fhiafraigh muid de dhaoine ar bhosca na seachtaine seo…

Tuilleadh >

Idir Mise agus Tusa - Ard Mhacha vs Tír Chonaill

Foilsithe 19 Samh. 2015

Idir Mise agus Tusa
Idir Mise agus Tusa

Cé acu is fearr, Ard Mhacha nó Tír Chonaill? Príomhchathair eaglasta na hÉireann nó contae uasal sléibhtiúil na nDálach? Sin í an cheist atá idir chamáin ag Lughaidh agus Emma in agallamh na seachtaine seo.

Tuilleadh >

WB Yeats - Síoga agus Béaloideas

Foilsithe 18 Samh. 2015 I Cultúr agus Ealaíon

wb 2
wb 2

Seán Ó Baoill

Tá clú agus cáil ar shaothar William Butler Yeats ar fud na cruinne.

I mbliana tá muid ag ceiliúradh 150 bliain ó rugadh an file agus go leor ócáidí agus imeachtaí tar éis titim amach, fud fad na tíre, in ómós dó.

Thug muid cuairt ar ‘Myth understood productions’ atá i mbun tógra scéalaíochta, amhránaíochta agus filíochta in ómós do WB Yeats, agus iad ag díriú isteach ar an cheangal a bhí ag Yeats leis an bhéaloideas agus na síoga ach go háirithe…

Tuilleadh >

Bailiúchán 400 uair an chloig de Ghaeilgeoirí Bhéal Feirste le bronnadh

Foilsithe 17 Samh. 2015 I Cultúr agus Ealaíon

Bailiúchán Mharcais
Bailiúchán Mharcais

Bronnfaidh Marcas Ó Murchú bailiúchán fuaime 400 uair an chloig a rinne sé de Ghaeilgeoirí Bhéal Feirste thar thréimhse dhá scór bliain ar phobal na bhFál ag Fleadh Feirste i mbliana.

Ó laethanta a óige, thaifead Marcas imeachtaí i saol na Gaeilge ar chaiséad – ócáidí i gCumann Chluain Ard, tús an Ghaeloideachais ar Bhóthar na bhFál, luathlaethanta Bhóthar Sheoighe, ceolchoirmeacha, oícheanta airneáil agus go leor eile lena chois.

Tá 2,000 gearrthóg fuaime agus 400 cainteoir Gaeilge taifeadta i mbailiúchán Mharcais. Cuirfear an bailiúchán ar fáil saor in aisce don phobal i mBéal na Carraige faoi bhun Choláiste Feirste.

Chaith Meon Eile tráthnóna i gcuideachta Mharcais, thug sé spléacadh dúinn ár ábhar an bhailiúcháin, caint na rannpháirtithe agus an tslí inar thug sé faoin bhailiúchán luachmhar seo a chur i dtoll a chéile…

Tuilleadh >

Scanradh ar na sráideanna

Foilsithe 16 Samh. 2015 I Cúrsaí Reatha

Ionsaithe Pháras

Insíonn Caoimhe Ní Mhuilleoir, a chónaíonn i bPáras, a scéal faoin ár uafásach a tharla sa phríomhchathair Fhrancach oíche Aoine, agus cuireann sí atmaisféar na cathrach i gcomparáid leis an mhothúchán a bhí ar na sráideanna tar éis ionsaí Charlie Hebdo i mí Eanáir.

Tuilleadh >

Tráchtanna is déanaí