Shane Ó Curraighín

Foilsithe 26 Samh. 2014 Le Shane Ó Curraighín I Cúrsaí Reatha

Tá iarrtha ar Bhord Turasóireachta Thuaisceart Éireann (BTTÉ/NITB) a mbeartas dátheangach á athrú faoi cheann coicíse nó cuirfear os comhair na hArd-Chúirte iad.

Thug an Coiste um Riaradh an Cheartais (CRC/CAJ) foláireamh dlí do BTTÉ tar éis dóibh teacht ar chomhfhreagras stáit a thug ar BTTÉ diúltú do chomharthaíocht dhátheangach i gcontae an Dúin.

Léiríonn an comhfhreagras gur iarr státseirbhíseach ón Roinn Fiontair, Trádála agus Infheistíochta ar BTTÉ diúltú d’iarratas ar chomharthaíocht dhátheangach ach gan an treoir a chur i mbeartas scríofa.

Bhronn BTTÉ deontas £200,000 ar thionscnaimh thurasóireachta i gcontae an Dúin i 2012 ar an choinníoll gur i mBéarla amháin a bheadh comharthaíocht an tionscnaimh.

Ar feadh dhá bhliain, dhiúltaigh BTTÉ comhfhreagras áirithe atá bainteach lena gcinneadh maoinithe a chur ar fáil faoin Acht um Shaoráil Faisnéise.

Tá an comhfhreagras uilig anois i mbéal an phobal i ndiaidh don BTTÉ géilleadh le linn Bhinse Saoráil Faisnéise. Is féidir na cáipéisí a léamh ina iomláine istigh.

Bhí go leor comhfhreagrais fosta idir Comhairle Ceantair an Iúir agus Mhúrn agus BTTÉ faoi chomharthaí turasóireachta bheith i nGaeilge ach gur tugadh freagra diúltach ar a n-iarratais sin chomh maith.

Maíonn BTTÉ gur dhiúltaigh siad don chomharthaíocht Ghaeilge ar threoir scríofa ón Chomhairleoir Speisialta don Aire Fiontair, Trádála agus Infheistíochta, Arlene Foster ón DUP.

“Tá dóthain eolais againn anois le dúshlán a thabhairt don bheartas seo. Tabharfaidh muid athbhreithniú breithiúnach i gcoinne bheartas BTTÉ muna bhfuil siad sásta é a tharraingt siar agus a athrú,” arsa Daniel Holder ón Choiste um Riaradh an Cheartais.

Tuilleadh >

Bua an Cheoil - Fearghal Ó Raifeartaigh

Foilsithe 25 Samh. 2014 I Bua an Cheoil

ferg
ferg

Seán Ó Baoill, Hannah Ní Dhubhcháin

Inniu tá an tsraith ‘Bua an Cheoil’ ar ais arís ar Meon Eile.

Sa tsraith seo beidh muid ag tabhairt cuairte ar cheoltóirí áirithe ar fud na tíre le labhairt leo faoina gcuid ceoil féin.

Sa chéad mhír tá ár bhfísiriseoir Seán Ó Baoill i mbun comhrá le fear de bhunú Tír Eoghain, Fearghal Ó Raifeartaigh.

Is léir go bhfuil an ceol san fhuil ag Fearghal agus é mar mhac ag an fhidléir cáiliúil Bríd Harper…

Tuilleadh >

An Ghaeilge: thíos seal, thíos seal?

Foilsithe 24 Samh. 2014 I Cúrsaí Reatha

An mbíonn na Gaeil i gcónaí ag géilleadh?

Tháinig an taighde duairc is deireanaí ar labhairt na Gaeilge sa Ghaeltacht amach an tseachtain seo caite ach an dtarlaíonn a dhath dearfach i saol na Gaeilge? Pléann Ciarán Dunbar an cheist.

Tuilleadh >

Barúil ón Bhosca – Imirce sa lá atá inniu ann...

Foilsithe 21 Samh. 2014 I Ceist na Seachtaine

imirce
imirce

Tá an chaint faoi ghlúin nua imirce ciúnaithe píosa le tamall anuas ach an ionann sin agus a rá go bhfuil líon na ndaoine atá ag imeacht ag laghdú?

Sonraítear idir dhóchas agus dhólas sna scéalta ó na Gaeil atá scaipthe ar cheithre haird na cruinne.

Thug Declan White ó Loch Garman a aghaidh ar an Astráil nuair a chlis ar earnáil na tógála. Ní raibh aige ach mála droma nuair a d’fhág sé an baile i 2008.

Tar éis dhá bhliain, bhunaigh sé an comhlacht tógala, Monford Group. Bhí láimhdeachas de €35 milliún ag an chomhlacht anuraidh agus anois tá 180 oibrí fostaithe acu. Dea-scéal ó aimsir na géarchéime.

Ní amhlaidh an scéal le gach éinne áfach. Labhair muidne leo siúd a rinne cinneadh fanacht anseo faoina a gcairde atá ar imirce…

Tuilleadh >

£130,000 d'obair óige Ghaeilge ó thuaidh

Foilsithe 20 Samh. 2014 I Cúrsaí Reatha

Foram
Foram

Shane Ó Curraighín

Tá deontas £130,000 bronnta ag an Aire Oideachais, John O’Dowd, ar Fhóram na nÓg, eagraíocht ionadaíochta don earnáil óige Ghaeilge ó thuaidh.

Thug an tAire O’Dowd le fios go raibh maoiniú na heagraíochta le leanúint agus é ag seoladh leabhrán an Fhóraim i Stormont.

Bunaíodh Fóram na nÓg i 2009 le hionadaíocht a dhéanamh ar ghrúpaí óige Gaeilge agus le deiseanna neamhfhoirmiúla oideachais a chothú sa Tuaisceart. 28 grúpa óige ó fud na cúige atá ag feidhmiú faoi scáth na heagraíochta.

Ba mar gheall ar bhrú ón phobal cúig bliana ó shin a cheadaigh Aire Oideachas na linne, Caitríona Ruane, deontas forbartha d’Fhóram na nÓg.

Tá an Fóram anois i measc líon beag eagras Gaeilge atá aitheanta ag an Roinn Oideachais le hobair ar son grúpaí óige Gaeilge an Tuaiscirt.

Tuilleadh >

'An Triail' - 50 bliain ón chéad léiriú

Foilsithe 19 Samh. 2014 I Cultúr agus Ealaíon

fib
fib

Seán Ó Baoill

Scríofa ag Mairéad Ní Ghráda, léiríodh an dráma ‘An Triail’ den chéad uair sa bhliain 1964. Caoga bliain níos moille agus tá an dráma seo chomh tráthúil is a bhí sé an chéad lá ariamh.

Thug Meon Eile cuairt ar an chomhlacht drámaíochta ‘Fíbín’ atá ar camcuairt ar fud na tíre faoi láthair le léiriú de ‘An Triail’ agus ‘Othello’.

Bhí an deis againn labhairt le beirt de na haisteoirí Gráinne Bleasdale agus Morgan Cooke faoin dráma agus faoina dtaithí féin.

Tuilleadh >

Siopadóireacht déine - Cad é an costas?

Foilsithe 18 Samh. 2014 I Gnó

Siopadóireacht Déine

Agus an déine le bheith linn go ceann tamaill eile, fiosraíonn Michaeline Donnelly bealaí le bheith níos seiftiúla lenár gcuid airgid.

Tuilleadh >

Saothar an Ríordánaigh aitheanta ag Gradam Leabhar na Bliana

Foilsithe 17 Samh. 2014 I Cultúr agus Ealaíon

Gradam Leabhair na Bliana 2014
Gradam Leabhair na Bliana 2014

Bronnadh Gradam Uí Shuilleabháin, an duais don leabhar Gaeilge is fearr i mbliana, ar ‘Anamlón’ ó dhialanna Sheáin Uí Ríordáin. Tadhg Ó Dúshláine a rinne eagarthóireacht ar scríbhinní an fhile chlúitigh agus b’iad Cló Iar-Chonnacht a d’fhoilsigh.

Bhuaigh ‘Daideo’ le hÁine Ní Ghlinn Gradam Réics Carló, an duais don leabhar is fearr do dhaoine óga.

Daichead leabhar a rinne iarratas ar na Gradaim agus ainmníodh deich leabhar ar an ghearrliosta. Bhí leabhar le Caitríona Nic Sheáin ón chomhlacht Feirsteach, An tSnáthaid Mhór, i measc rogha an ghearrliosta. Oireachtas na Gaeilge a eagraíonn na Gradaim atá á maoiniú ag Foras na Gaeilge.

Bronnadh na Gradaim i gCultúrlann McAdam Ó Fiaich i mBéal Feirste. Ba í seo an chéad uair ag na Gradaim a bheith eagraithe ó thuaidh agus rinne daltaí ó Choláiste Feirste léiriú drámatúil ar shaothar an ghearrliosta ag an ócáid bhronnta.

Labhair Meon Eile leis na húdair bhuacha agus lucht eagraithe na nGradam faoi aitheantas an tsaothair scríofa agus faoi na dúshláin atá os comhair scríbhneoirí na Gaeilge.

Tuilleadh >

Barúil ón Bhosca – 'Tinder' na Gaeilge

Foilsithe 14 Samh. 2014 I Ceist na Seachtaine

Barúil ón Bhosca
Barúil ón Bhosca

Inniu ar ‘Barúil ón Bhosca’ tá muid ag caint faoi chúrsaí cleamhnais.

Is mór an t-athrú atá tagtha ar nósanna cleamhnais thíos tríd na glúnta. Le deich mbliana anuas tá níos mó agus níos mó daoine ag bualadh lena chéile ar líne ar shuíomhanna agus aipeanna.

Ach cad é faoi aip cosúil le ‘Tinder’ do Ghaeiligeoirí amháin, an mbeidh maitheas ar bith ann dóibh súid atá ag iarraidh grá a aimsiú i nGaeilge? An gcuideodh sé leis an teanga a choinneáil slán? Ar son na cúise agus babaithe Gaelacha?

Chuir muid ceist ar thriúr stócach óg faoina gcuid tuairim faoina mhacasamhail.

Tuilleadh >

Ceiliúradh Diwali

Foilsithe 13 Samh. 2014 I Cultúr agus Ealaíon

	Ceiliúradh Diwali
	Ceiliúradh Diwali

Hannah Ní Dhubhcháin

Gach bliain tagann POBAL agus ArtsEkta le chéile chun ceiliúradh a dheanamh ar fhéile na soilse, féile na hIndia a gcuirtear ‘Diwali’ air.

Níl dabht ar bith go bhfuil muid inár gcónaí i dtír ilchultúrtha anois agus is maith an rud go raibh POBAL agus ArtsEkta ann le scoláirí Bunscoil Mhic Reachtain a chur ar an eolais faoi Diwali.

Bhí craic agus ceol acu leis na scoláirí ag foghlaim faoi Diwali agus ag foghlaim amhrán úr de chuid na hIndia. Bhí Meon Eile ann ar an lá le fháil amaach níos mó eolais ar an Fhéile.

Tuilleadh >

Tráchtanna is déanaí