Shane Ó Curraighín

Foilsithe 07 Iúil. 2015 Le Shane Ó Curraighín I Pobal

Tá an tseirbhís cúram leanaí Gaeilge ag Ionad Uíbh Eachach i mBéal Feirste ag ceiliúradh 25 a bunaithe agus tá tuilleadh pleananna forbartha faoi sheol ag bainistíocht an Ionaid.

Tá sé tugtha le fios ag Comhordaitheoir an Ionaid, Sue Pentel, go bhfuil siad anois cláraithe mar chuideachta teoranta agus go bhfuil pleananna acu a seirbhís a leathnú i gceantar Uachtar Chluanaí.

“Tá muid ag obair i gcomhpháirtíocht le Glór na Móna le seirbhís cúram leanaí i nGaeilge a chur ar fáil sa cheantar seo,” arsa Sue.

“Bhíodh deontas ar fáil lena leithéid a thosú ach tá sé sin tarraingthe siar anois. Beidh muid i dteagmháil leis na húdaráis chuí amach anseo.”

Tá 30 duine fostaithe san Ionad faoi láthair, beagnach leath acu siúd atá fostaithe ar airgead na gnólachta agus an leath eile ar dheontais.

Seo chugaibh léargas ar scéal na gnólachta a d’eascair ó ghrúpa tuismitheoirí a tháinig le chéile ag lorg cúram Gaeilge dá bpáistí siar i 1990…

Tuilleadh >

Anúna - Ag spreagadh glúin úr

Foilsithe 06 Iúil. 2015 I Cultúr agus Ealaíon

anuna
anuna

Seán Ó Baoill

Bíonn Anúna ag ceol mar ghrúpa ar fud na cruinne agus clú orthu i dtíortha cosúil leis an Pholainn, an tSín, an tSeapáin, Meiriceá agus níos faide i gcéin arís.

Nuair nach mbíonn siad ar camchuairt nó sa stiúideo taifeadta, bíonn Michael McGlynn agus a ghrúpa ag iarraidh an chéad ghlúin eile de cheoltóirí a spreagadh.

Bíonn siad ag déanamh go leor ceardlanna ar fud an domhain agus ráchairt mhór ar an scoil samhraidh a bhíonn acu i mBaile Átha Cliath le trí bliana anuas.

Chuaigh ár bhfísiriseoir Seán Ó Baoill le labhairt leo agus iad i mbun na scoile samhraidh i mbliana le fáil amach faoin obair a dhéanann siad ann agus faoina n-albam úr ‘Revelation’…

Tuilleadh >

Cad atá déanta ag Joe McHugh ó ceapadh mar Aire Gaeltachta é?

Foilsithe 03 Iúil. 2015 I Cúrsaí Reatha

joe mchugh
joe mchugh

Seán Ó Baoill

Bhí go leor conspóide ag baint le ceapachán Joe McHugh mar Aire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta an t-am seo anuraidh, siocair nach raibh líofacht sa teanga aige.

Sin bliain ó shin agus táthar anois a rá go bhfuil feabhas millteanach tagtha ar Ghaeilge an Aire agus é compordach agus breá ábalta a chumarsáid a dhéanamh trí mheán na Gaeilge.

Ach cad atá bainte amach aige ar mhaithe leis an teanga agus le muintir na Gaeltachta?

Thug Meon Eile cuairt ar Ghaeltacht Thír Chonaill le labhairt le beirt faoina gcuid tuairimí maidir le Joe McHugh agus bliain istigh aige mar Aire Stáit Gaeltachta…

Tuilleadh >

Seobhannaí ag deireadh an bhóthair

Foilsithe 02 Iúil. 2015 I Saol na seó-bhanna

showbands2
showbands2

Inniu sa chuid dheireanach dár sraith ar na seobhannaí, amharcann muid ar na hathruithe a chuir deireadh le réimeas na mbuíonta móra ceoil seo.

Cloiseann muid faoi na hathruithe i nósmhaireachtaí ceoil, réimeas na gcéirníní chomh maith leis an tionchar a d’imir sléacht Miami Showband ar an earnáil agus ar shaolta na ndaoine.

Cluintear tuar dóchais agus greann ó na seanfhondúirí faoi dheireadh na físe agus iad ag caint ar ‘jival na nua-aoise’ agus ceoltóirí nua na linne…

Tuilleadh >

Meiriceánaigh i mbun iomána

Foilsithe 01 Iúil. 2015 I Spórt

Montana

Tugann Síne Nic an Ailí léargas dúinn ar fhorbairt na hiománaíochta i bhfad i gcéin ó oileán na hÉireann.

Tuilleadh >

Dráma Tony Devlin ar ardán sa Lyric

Foilsithe 30 Meit. 2015 I Cultúr agus Ealaíon

holy bus
holy bus

Shane Ó Curraighín, Hannah Ní Dhubhcháin

Tá tús á chur le dráma nua ‘The Holy Holy Bus’ faoi stiúir an Ghaeil iomráitigh, Tony Devlin, in Amharclann an Lyric inniu.

Insítear scéal faoi cheathrar ban as Iarthar Bhéal Feirste – triúr acu Caitliceach agus bean amháin Protastúnach – a thugann faoi thuras naofa ó Chluan Ard go Cruach Phádraig agus iad ar lorg sóláis dá bhfadhbanna saoil.

Ní hé sólás na diagachta cúis thaisteal na mban, cluintear faoi eachtraí amaideacha, greannmhara agus goilliúnacha ar a gcamchuairt.

“Nuair a thug Pearse Elliot an ceann seo domhsa, shíl mé happy days. Ní dóigh liom go dtéann mórán fear ar an Holy Holy Bus,” arsa stiúrthóir an dráma Tony Devlin.

Seo súil chun tosaigh ar an dráma a bhéas ar siúl anois go ceann coicíse in Amharclann Lyric, ar an tSruthán Milis i mBéal Feirste…

Tuilleadh >

50,000 ag ceiliúradh comhionannais agus grá ag Bród Bhaile Átha Cliath

Foilsithe 29 Meit. 2015 I Pobal

pride
pride

Seán Ó Baoill

Rinne breis agus 50,000 duine ceiliúradh ar an chomhionannas pósta agus ar an ghrá ag Bród Bhaile Átha Cliath Dé Sathairn.

Tháinig idir óg agus aosta le chéile chun páirt a ghlacadh sa pharáid. Bhí daoine ag damhsa agus ag ceol agus bhí bratacha bhogha ceatha le feiceáil in achan áit.

Labhair ár bhfísiriseoir Seán Ó Baoill le roinnt daoine a bhí ag ceiliúradh ar an lá, David Norris ina measc.

Tuilleadh >

Ceiliúradh trí bliana - ár mbuíochas libh!

Foilsithe 26 Meit. 2015

Meon Eile
Meon Eile

Shane Ó Curraighín, Seán Ó Baoill, Hannah Ní Dhubhcháin

Trí bliana ar an saol atá Meon Eile ag ceiliúradh inniu. Leoga, ní raibh an t-am i bhfad ag imeacht! Beagnach 50 uair a chloig d’fhíseáin agus scéalta faoi shaol na Gaeilge i gCúige Uladh agus i gcéin atá scannánaithe againn; cultúr, ceol, pobal, polaitíocht, spórt agus cúrsaí reatha.

Ba mhaith linn buíochas ó chroí a ghabháil leis na Gaeil a chuidigh linn, a roinn a gcuid scéalta go flaithiúil linn agus a thóg a gcuid ama lena súile a chaitheamh ar shaothar an tsuímh.

Seo súil siar ar 10 mbuaicphointe agus laethanta móra sa taobh seo tíre le trí bliana anuas. Tá tacaíocht an phobail mar dhúthshraith i mborradh agus i mbláthú an tsuímh seo. Go raibh maith agaibh as a bheith linn, leanfaidh an obair!

Tuilleadh >

Cuairt Bhunscoil an Iúir go Club Óige Rann na Feirste

Foilsithe 26 Meit. 2015 I Pobal

Cuairt Bunscoil an Iúir go Club Óige Rann na Feirste
Cuairt Bunscoil an Iúir go Club Óige Rann na Feirste

Hannah Ní Dhubhcháin

Tá Club Óige Rann na Feirste i measc na clubanna óige Gaeilge is gníomhaí sa tír. Gach samhradh, tagann scoileanna agus clubanna óige óna sé chontae cuairt ar an cheantar, leithéid Bhunscoil Phobal Feirste agus Scoil Naomh Iósaef, Domhnach Mór. Is é céad chuairt chun na Gaeltachta é don mhórchuid acu.

Thug Bunscoil an Iúir cuairt ar Rann na Feirste ar na mallaibh le blaiseadh den Ghaeltacht a fháil. Tá gaol mór idir Rann na Feirste agus Bunscoil an Iúir mar go raibh príomhoide na scoile Maria Nic Fhearchair mar scoláire agus mar mhúinteoir i gColáiste Bhríde Rann na Feirste agus mar a dúirt sí féin, “níl áit ar bith níos fearr ná Rann na Feirste leis na páistí a thabhairt!”

Chaith ár bhfísiriseoir Hannah Ní Dhubhcháin lá i gcuideachta na na ndaoine óga agus d’fiosraigh muid a léamh ar an Ghaeltacht…

Tuilleadh >

Siamsaíocht na Seobhannaí

Foilsithe 25 Meit. 2015

Showbands week 3
Showbands week 3

Inniu tá muid ag leanúint lenár sraith faoi sheobhannaí na hÉireann agus ar an réimeas ina raibh stíl scánfanta cheoil agus faisean i mbarr réime!

Cloiseann muid inniu ó dhamhsóirí agus ó cheoltóirí na linne úd agus iad ag caint faoi shiamsaíocht agus faoi nósmhaireacht na tréimhse…

Tuilleadh >

Tráchtanna is déanaí