Seán Ó Baoill

Foilsithe 07 D.F. 2015 Le Seán Ó Baoill I Bua an Cheoil

Inniu ar Meon Eile táimid ag leanúint leis an tsraith Bua an Cheoil, le físeán ón cheoltóir óg de bhunadh Ghaoth Dobhair, Emma Ní Fhíoruisce.

Ceoltóir ildánach í Emma agus go leor uirlisí ceoil aici, gan trácht ar an ghlór binn galánta atá aici.

Labhair muid le Emma faoina ceol agus faoi cad atá amach anseo di mar cheoltóir.

Tuilleadh >

An Craiceann agus a Luach ag Imreoirí CLG?

Foilsithe 06 D.F. 2015 I Spórt

An bhfuil an t-ádh ar imreoirí CLG?

Déanann Pól Mac Fheilimidh scagadh ar an chodarsnacht i saol CLG idir stádas amaitéarach na eagraíochta agus cur chuige gairmiúil na n-imreoirí, agus na deacrachtaí a chruthaítear dá bharr.

Tuilleadh >

Athneartú faoin Ghàidhlig in Alba Nua Cheanada

Foilsithe 05 D.F. 2015 I Cúrsaí Reatha

Goiridh
Goiridh

Shane Ó Curraighín

Is beag duine a chuirfeadh i do choinne dá ndéarfá gur sa chuid seo den chruinne amháin atá cainteoirí dúcháis na dteangacha Ceilteacha. Ach bheadh dul amú ort ar ndóigh mar go bhfuil pobal Gàidhlig ag cur fúthu in Albain Nua ar chósta thoir Cheanada. Timpeall 300 cainteoir dúchais atá sa dúiche de réir an daonáirimh agus 2,000 duine ag foghlaim na Gàidhlig.

Inniu, tá léargas againn daoibh ar staid na Gàidhlig i gCeanada le Goiridh Dòmhnullach atá fostaithe ag Rialtas na hAlban Nua leis an teanga a chur chun cinn. Tháinig Goiridh ar cuairt chuig oifig Meon Eile ar na maillibh le linn dó a bheith ar thuras oibre i mBéal Feirste. Labhair sé linn i nGaeilge s’againne faoina chuid oibre, faoi staid na Gàidhlig in Albain Nua agus faoi na tionscnaimh atá faoi lámha acu leis an teanga a neartú arís…

Tuilleadh >

Deacrachtaí cíosa san Ardchathair

Foilsithe 02 D.F. 2015

Cíos
Cíos

Tá géarchéim an chíosa i mBaile Átha Cliath faoi chaibidil againn ar bhosca na seachtaine seo agus na mílte mac léinn ag filleadh ar chúrsaí tríú leibhéal san ardchathair.

€1,205 atá a íoc ar a mheán ar árasán, agus €1,325 ar a mheán ar theach, i mBaile Átha Cliath de réir an Bhoird um Thionóntachtaí Cónaithe Príobháideacha.

Is figiúr é seo atá i bhfad chun tosaigh ar rátaí cíosa ar fud na tíre.

Tá an seachtú cuid de dhaonra na tíre ina gcónaí i dtithe nó árasáin ata ar cíos acu, líon atá imithe in airde ó thréimhse an chúlaithe eacnamaíochta.

Labhair muid le beirt daoine óga gairmiúla, John Ó Liodáin agus Cian Mac Carthaigh, a raibh a ndúshláin féin acu agus iad ag tabhairt faoi mhargadh an chíosa…

Tuilleadh >

Seanfhocail na hÉireann aistrithe go hEmojis!

Foilsithe 01 D.F. 2015

Emoji

An mbaineann tú úsáid as emoji? Ná habair nár chuala tú trácht orthu! Seo cuid dár seanfhocail aistrithe go dtí an ‘teanga’ nua seo… ach cad iad?

Tuilleadh >

Bua an Cheoil - Tuán Ó Ruanaidh

Foilsithe 30 M.F. 2015 I Pobal, Cultúr agus Ealaíon, Bua an Cheoil

Bua an Cheoil - Tuán Ó Ruánaidh
Bua an Cheoil - Tuán Ó Ruánaidh

Fearghal Ó Maolagáin

Inniu ar Meon Eile tá físeán againn ón cheoltóir óg cumasach de bhunadh Bhéal Feirste, Tuán Ó Ruanaidh.

Seinneann Tuán ar an fheadóg stáin, an phíb uilleann agus an bainseó, agus tá sé ina bhall lárnach de Cheoltóirí Loch Lao.

Bíonn sé ag glacadh páirte sna Fleadhanna ar bhonn rialta agus baineann sé an-sult as an taobh sóisialta den cheol tradisiúnta.

Labhair muid le Tuán faoina shaol ceolmhar go dtí seo agus thug sé cúpla port spleodracha dúinn ar an bhainseó agus ar an phíb.

Tuilleadh >

An tAire Farry ag staonadh ón phlé ar chiorrú na céime Gaeilge ag OU

Foilsithe 29 M.F. 2015 I Cúrsaí Reatha

Ollscoil Uladh agus ciorrú na céime
Ollscoil Uladh agus ciorrú na céime

Shane Ó Curraighín

Tá a lámha glanta ag an Aire Fostaíochta agus Foghlamtha, Stephen Farry, de chinneadh Ollscoil Uladh deireadh a chur leis an chéim lánaimseartha sa Ghaeilge ag campas Bhéal Feirste ón bhliain seo chugainn ar aghaidh, in ainneoin go bhfuil feachtas an phobail ag treisiú…

Tuilleadh >

Leoraithe imithe ón Iúr chuig Calais na Fraince

Foilsithe 28 M.F. 2015 I Cúrsaí Reatha

teifigh
teifigh

Shane Ó Curraighín

Maíonn na Naisiúin Aontaithe go mbeidh méadú as cuimse ar na sluaite teifeach atá ag triall chun na Eorpa mura gcríochnaíonn an cogadh cathartha sa tSiria láithreach bonn. Bheadh an duine ba dhéine corraithe le híomhanna na ndaoine atá sáinnithe idir muir agus tír ar a mbealach chun na hEorpa.

Os cionn 8,000 duine atá ag tarraingt ar an Eoraip gach lá. Tá an tAontas Eorpach i mbun pleanála athlonnaithe do 120,000, níos lú ná ceathrú cuid daofa siúd atá imithe, de réir na Náisiúin Aontaithe. Tá sé ráite ag Rialtas na hÉireann go mbeidh 4,000 duine acu siúd á athlonnú in Éirinn.

In ainneoin na gruaime, tá gaiscíochtaí carthanachta á dhéanamh i mbailte fud fad na tíre, Iúr Cinn Trá san áireamh.

Tháinig scoileanna agus grúpaí pobail le chéile chun earraí a bhailiú daofa siúd atá sáinnithe i gCalais na Fraince maidin Dé Sathairn agus cuireadh dhá leoraí lán d’earraí ó Scoil Naomh Iósaf ar an Iúr i dtreo na Fraince.

Bhí Meon Eile ina measc scoilphobal na háite agus iad i mbun oibre agus labhair muid leofa faoina léamh ar fháiltiú na dteifeach…

Tuilleadh >

Treoir do ghobharnóirí Gaelscoile seolta ag an Aire Oideachais

Foilsithe 25 M.F. 2015 I Cúrsaí Reatha

Lamhleabhar
Lamhleabhar

Tá lámhleabhar do ghobharnóirí Gaelscoile seolta ag an Aire Oideachais, John O’Dowd, an chéad fhoilseachán dá leithéid don Ghaeloideachas ó thuaidh.

Sheol an tAire treoracha na nGobharnóirí i gColáiste Feirste. Is foilseachán é a thagann sna sála ar scéim phíolótach a eagraíodh i measc gobharnóirí gaelscoile i mórcheantar Bhéal Feirste.

Rinne Meon Eile agallamh leis an Aire Oideachais John O’Dowd, Príomhoide Choláiste Feirste Gary Mac Roibeard agus Cathaoirleach Bhord Gobharnóirí Ghaelscoil an Lonnáin Gearóid Ó Doibhlín, faoin saothar nua agus na dúshláin ata rompu…

Tuilleadh >

Comórtas Náisiúnta Treabhadóireachta na hÉireann - 84 bliain ag fás

Foilsithe 24 M.F. 2015 I Pobal

ploughing
ploughing

Shane Ó Curraighín, Seán Ó Baoill

Is i Ráth an Uisce i gCo. Laoise atá an Comórtas Náisiúnta Treabhadóireachta ar siúl i mbliana.

Tá 1,500 seastán ann agus iad ag dúil go mbeidh an gnó chomh maith céanna is a bhí sé anuraidh agus €36.5 milliún caite thar na trí lá.

Ba é an tUachtarán Michéal Ó hUiginn a d’oscail an comórtas go hoifigúil Dé Céadaoin.

Labhair Meon Eile leis agus le go leor eile faoi thraidsiún an chomórtais agus faoin imní atá ar fheirmeoirí…

Tuilleadh >

Tráchtanna is déanaí