Foilsithe 28 Ean. 2015 I Cúrsaí Reatha

Breathnaíonn Concubhar Ó Liatháin ar na hargóintí atá á n-úsáid in éadan an Ghaeloideachais ó thuaidh, agus fiafraíonn sé cá bhfuil an loighic?

Tuilleadh >

An chéad chruinniú ag Aontas na Scríbhneoirí

Foilsithe 27 Ean. 2015 I Pobal, Cultúr agus Ealaíon

leabhar
leabhar

Seán Ó Baoill

Is i mBaile Átha Cliath in Áras na Scríbhneoirí ar an tseachtain seo caite a tháinig grúpa scríbhneoirí le chéile don chéad chruinniú de chuid Aontas na Scríbhneoirí Gaeilge.

Bhí thart ar leathchéad i láthair agus iad ag nochtadh a gcuid tuairimí agus imní atá orthu faoi litríocht na Gaeilge agus cad atá i ndán di.

Tuilleadh >

Coláiste Ollscoile Naomh Muire i mbaol a dhúnta

Foilsithe 26 Ean. 2015 I Cúrsaí Reatha

Coláiste Ollscoil Naomh Muire i mbaol dúnta
Coláiste Ollscoil Naomh Muire i mbaol dúnta

Shane Ó Curraighín, Hannah Ní Dhubhcháin

Bhailigh na céadta ag Coláiste Ollscoile Naomh Muire i mBéal Feirste Déardaoin seo caite chun tacú leis an institiúid atá i mbaol a dúnta mar gheall ar chiorruithe na Roinne Fostaíochta agus Foghlama.

Cheadaigh an tAire Stephen Ferry ó Pháirtí na Comhghuallaíochta ciorrú 30% ar luach £1.1 milliún ó bhuiséad bliantúil na hOllscoile.

“Tuigimid go bhfuil ciorruithe le déanamh agus tá muid sásta comhoibriú leis sin. Ach ní féidir linn fanacht oscailte le cailliúnt den méid seo,” arsa Dr Gabriel Nig Uidhir ó Bhainistíocht Shinsearach na hOllscoile.

Cuireann Coláiste Ollscoile Naomh Muire an t-aon chéim oiliúna d’ábhar oidí Gaelscolaíochta ar fáil i dTuaisceart na hÉireann.

“Tá earnáil na Gaelscolaíochta ag bráth go mór ar na múinteoirí atá ag teacht as an choláiste seo. Tá muid ag amharc ar an todhchaí anseo," arsa Séamus Ó Donnghaile, Príomhóide Bhunscoil Mhic Reachtain.

Seo chugaibh léargas ar an méid a thit amach le linn an tslógaidh…

Tuilleadh >

Seiftiúlacht an Sun - Mainicíní Leathanach 3 ar ais

Foilsithe 23 Ean. 2015 I Cúrsaí Reatha

Katie final
Katie final

Rinneadh idir cheiliúradh agus cháineadh nuair a baineadh mainicíní Leathanach 3 ón nuachtán The Sun an tseachtain seo.

Dúradh go raibh deireadh le griangraif na mban nocht siocair brú ón phobal agus achainní a shínigh 215,000 duine.

Pornagrafaíocht dhímheasúil a thug lucht feachtais ar ‘Page 3’.

Thosaigh Lucy-Anne Holmes ar an fheachtas in 2012 nuair a thug an nuachtán níos mó airde ar mhainicín nocht seachas ar an lúthchleasaí Sasanach Kelly Holmes a bhí tar éis bonn a bhuachaint sna Cluichí Oilimpeacha.

Shíl lucht feachtais go raibh leo, ach ní amhlaidh an scéil.

Cuireadh griangraif na mainicíní nochta ar ais sa nuachtán i ndiaidh sos seachtaine.

Ghabh lucht an nuachtáin buíochas le lucht tráchtaireachta agus feachtasaíochta as a gcuid cainte i gcaitheamh na seachtaine.

An raibh gá leis an tseift áirithe seo le haird a tharraingt ar na mainicíní in athuair? An bhfuil a bport seinnte i ndiaidh tréimhse 45 bliana?

Seo chugaibh tuairimíocht láidir faoi ról na gluaiseachta agus dearcthaí na bhfear i leith na ceiste…

Tuilleadh >

Grúpaí ó Choláiste Oiriall ag tabhairt aghaidhe ar a chéile i gCraobh Scléip

Foilsithe 22 Ean. 2015 I Pobal, Cultúr agus Ealaíon

Grúpaí ó Choláiste Oiriall ag tabhairt aghaidh ar a chéile i gCraobh Scléip
Grúpaí ó Choláiste Oiriall ag tabhairt aghaidh ar a chéile i gCraobh Scléip

Fearghal Ó Maolagáin, Hannah Ní Dhubhcháin

Beidh craobhchomórtas Scléip ar siúl i mBaile Átha Cliath Dé Sathairn seo agus go leor tallainne ag baint leis arís i mbliana. Tugann Scléip deis do scoláirí óga na nGaelscoileanna agus scoileanna ón Ghaeltacht páirt a ghlacadh i gcomórtas gairmiúil agus siamsa a léiriú ar an ardán mór. Bíonn go leor oibre agus ama curtha isteach acu chun bua a fháil ar stáitse náisiúnta. Thug muid cuairt ar Choláiste Oiriall, Muineachán, le fáil amach cad é mar a bhí ag éirí leis na hullmhúcháin…

Tuilleadh >

Cluiche Ceannais na hÉireann an sprioc ag iománaithe Bhóthar Seoighe

Foilsithe 21 Ean. 2015 I Spórt

rossa
rossa

Shane Ó Curraighín

Uair an chloig atá idir iománaithe Chumann Uí Dhonnabháin Rosa as Béal Feirste agus Cluiche Ceannais Idirmheánach na hÉireann.

Dé Sathairn seo rachaidh iománaithe Bhóthar Seoighe i mbun comhraice le Ceapach Choinn as Port Láirge sa chluiche leathcheannais ar an Mhuileann gCearr.

Tá Craobh Uladh faoi ascaill na bhFeirsteach chéana agus Eoghan Rua Chúil Raithin, An Céide as Ard Mhacha agus Beart as Tír Chonaill curtha go droim seoil acu roimh an Nollaig.

Ba í 1989 an bhliain dheireanach inar bhain Ó Donnabháin Rosa cluiche ceannais iomána na gclubanna amach. Naonúr a tháinig trí chóras na Gaelscolaíochta ata ar phainéal na foirne faoi láthair.

Chaith Meon Eile oíche i gcuideachta na foirne agus iad i mbun traenála do chluiche an tSathairn.

Tuilleadh >

Féile 'Tradfest' ag déanamh ceiliúrtha ar Chlann Uí Mhaonaigh

Foilsithe 20 Ean. 2015 I Cultúr agus Ealaíon

mairead
mairead

Seán Ó Baoill

Is i mBarra an Teampaill i gcroí lár Bhaile Átha Cliath a seoladh taispeántas griangrafanna bunaithe ar shaol agus shaothar Mhairéad Ní Mhaonaigh.

Tá an taispeántas seo eagraithe mar chuid den fhéile ‘Tradfest’ agus tugann sé léargas ar saol Mhairéad agus í ag fás aníos i nGaeltacht Thír Chonaill.

Tuilleadh >

Clásal coinsiasa - Céim Siar?

Foilsithe 19 Ean. 2015 I Cúrsaí Reatha

ashers

Le Leo Varadkar ag teacht amach inné mar fhear aerach, le reifreann ar phósadh comhghnéis ar na bacáin i mí Bealtaine, agus leis an Chlásal Coinsiasa nó Conscience Clause molta sna sé chontae, tá an cheist Leispiach, Aerach, Déghnéasach agus Trasinscneach (LADT) go mór i mbéal an phobail ó thuaidh agus ó dheas.

Déanann Michaeline Donnelly plé ar cá háit a seasann an mórphobal i dtaca le cearta agus le tionchar reiligiúin ar an tsochaí…

Tuilleadh >

Cad a d'athrófá dá mbeifeá i d'Aire Oideachais?

Foilsithe 16 Ean. 2015 I Ceist na Seachtaine

Cad a n-athrófá dá mbeifeá i d'Aire Oideachais?
Cad a n-athrófá dá mbeifeá i d'Aire Oideachais?

Tá nós againn ar fad bheith ag tabhairt amach faoi na daoine atá i gcumhacht, agus ar ndóigh tá roinnt againn a shíleann go ndéanfadh muid jab níos fearr muid féin.

Gan amhras, is é an Roinn Oideachais ceann de na rannóga rialtais a mbíonn daoine ag gearán faoi go minic, go háirithe ó thaobh na Gaeilge de.

Cad a d’athrófá dá mbeifeá féin i d’Aire Oideachais?

Thug muid an deis do roinnt daoine a gcuid tuairimí ar an ábhar a nochtú. Seo a bhí le rá acu…

Tuilleadh >

Cath na mBannaí i mBaile Munna

Foilsithe 15 Ean. 2015 I Cultúr agus Ealaíon

Cath na mBannaí
Cath na mBannaí

Shane Ó Curraighín

Aon bhanna ceoil déag as seacht scoil déag as gach cearn den tír a tháinig go Baile Munna le páirt a ghlacadh i ‘gCath na mBannaí’ a eagraíodh mar chuid d’fhéile Borradh Buan.

Bhí éagsúlacht leathan idir seanraí ceoil na mbannaí. B’iad muintir Chill Chainnigh a thug leo mórdhuaiseanna an lae. An eagraíocht óige Feachtas a d’eagraigh an ócáid.

Bhí Meon Eile i láthair agus na buíonta ceoil ag dul chun ardáin… seo chugaibh buaicphointí ó thogha ceoil na hóige…

Tuilleadh >

Tráchtanna is déanaí