Shane Ó Curraighín

Foilsithe 03 Lún. 2015 Le Shane Ó Curraighín I Cultúr agus Ealaíon

Tá Scoil Samhraidh Mhic Reachtain tagtha go ceann scríbe. Thriall na céadta ar an fhéile Ghaelach in áras nua an chumainn, Áras Mhic Reachtain, i dtuaisceart Bhéal Feirste le seachtain anuas.

Ba é seo an chéad bhliain don fhéile a bheith san ionad nua Gaeilge ar Bhóthar Aontroma, iar-chumann sóisialta na mBráithre Críostaí.

Breis agus 230 duine a chláraigh le ranganna Gaeilge na scoile samhraidh. Suas le míle duine a thug faoi na himeachtaí ceoil agus cultúrtha.

Bhí Meon Eile i lár na cuideachta ag an Lá Idirnáisiúnta nuair a rinneadh ceiliúradh ar bhia, ar cheol agus ar chultúr ó thíortha éagsúla.

Tuilleadh >

An spreagann an t-airgead thú?

Foilsithe 31 Iúil. 2015 I Cúrsaí Reatha

An spreagann an t-airgead thú?
An spreagann an t-airgead thú?

Ar bhosca na seachtaine seo, tá muid ag scrúdú na sainte agus spreagadh an airgid i gcinntí saoil….

Le linn an chúlaithe eacnamaíochta, ba bheag rogha a bhí ag céimithe óga agus clár JobsBridge faoi sheol. Mar shampla, tairiscíodh €50 sa bhreis ar liúntas cuardaitheora poist do phostanna ón chúntóir breosla ag staisiún artola i Leitir Ceanainn do chéimithe PHD i mbun obair cheimice do chomhlacht cogasaíochta.

Tugadh le fios i gcainfháisnéis na gCaomhnaithe nach mbeidh aon tionchar ag ardú an íosphá mhaireachtála orthu siúd faoi bhun 25 bliain d’aois ó thuaidh.

Agus crú ag teannadh ar an tairne do sciar áirithe den aos óg, d’fhiosraigh muid spreagadh na bpunt agus na bpingineacha…

Tuilleadh >

Linger - le Breandán de Gallaí

Foilsithe 30 Iúil. 2015 I Cultúr agus Ealaíon

breandan de gallai
breandan de gallai

Seán Ó Baoill

Tá an damhsóir clúiteach Breadán de Gallaí ar ais sa stiúideo damhsa arís agus é i mbun tógra úr dar teideal ‘Linger’.

Léiriúchán bunaithe ar bheirt fhear agus spreagtha ag an teannas, agus an tionchar atá ag an teannas inár saolta.

Labhair ár bhfísiriseoir Seán Ó Baoill leis ar na mallaibh agus é díreach ag tosacht amach leis an tionscnamh…

Tuilleadh >

Micheál Ó Conghaile faoi agallamh

Foilsithe 29 Iúil. 2015 I Cultúr agus Ealaíon

Micheál Ó Conghaile
Micheál Ó Conghaile

Hannah Ní Dhubhcháin

In Inis Treabhair i gConamara a rugadh Micheál Ó Conghaile i 1962. Is mar scríbhneoir cruthaitheach is mó atá aithne air ach tá sé mar léirtheoir ar Cló Iar-Chonnacht fosta.

Tá go leor gearrscéalta scríofa aige fríd na blianta agus tá idir fhilíocht agus phrós, leabhair do pháisití, dhrámaí agus aistriúcháin foilsithe aige.

Tá leabhar úr amuigh aige i mbliana dar teideal ‘Diabhlaíocht Dé’.

Fuair ár bhfísiriseoir Hannah Ní Dhubhcháin deis labhairt leis agus aithne níos fearr a chur ar Mhicheál agus ar a shaothar nua…

Tuilleadh >

Ag fás do bhia féin!

Foilsithe 28 Iúil. 2015 I Pobal

Fás do chuid féin

Tá borradh faoin gharraíodóireacht bhaile agus faoin nós de bheith ag fás do chuid bia féin. Fiosraíonn Katie McGreal cuid de na feachtais atá ar siúl chun an cur chuige bia seo a chothú.

Tuilleadh >

Agóid i gcoinne Frankie Boyle ag Féile an Phobail

Foilsithe 27 Iúil. 2015 I Cúrsaí Reatha

Frankie Boyle
Frankie Boyle

Shane Ó Curraighín

D’eagraigh an grúpa ‘Féile for All’ agóid i gcoinne chinneadh Fhéile an Phobal, an fear grinn Frankie Boyle a chur ar ardán ag féile na bliana seo siocair a mhaslaithe ar dhaoine faoi mhíchumas.

Deir lucht agóide go dtacaíonn siad le cúspóirí na féile ach nach bhfuil greann Frankie Boyle fóirsteanach d’fhéile a bunaíodh chun freastal ar an ghnáthmhuintir.

Rinne beirt ó ‘Féile for All’ iarracht achainí a shínigh 1,300 duine ag cur i gcoinne na gige a bhronnadh ar lucht eagraithe na Féile. Níor tugadh freagra ar dhoras na hoifige le linn na hagóide.

Tuigtear dúinn go bhfuil cruinniú le bheith idir lucht eagraithe na hagóide agus Féile an Phobail ag tús na seachtaine seo. Lorg Meon Eile ráiteas ó Fhéile an Phobail ach níor tháinig siad ar ais chugainn faoi am foilsithe an scéil seo.

Labhair muid le lucht eagraithe na hagóide, clann Uí Ruanaidh ina measc, faoin fheachtas i gcoinne ghig Boyle…

Tuilleadh >

Méadú 50% ar líon na ndaltaí Gaelscoile ó 2005

Foilsithe 24 Iúil. 2015 I Pobal

Fear Manach
Fear Manach

Shane Ó Curraighín

Méadú 50% a tháinig ar líon na ndaltaí cláraithe i nGaelscoileanna na Sé Chontae idir 2005 agus 2015, de réir figiúirí atá curtha ar fáil ag Comhairle na Gaelscolaíochta. Bhí 2,858 dalta cláraithe i nGaelscoileanna i 2005; mhéadaigh an figiúr seo go dtí 4,316 i mbliana.

Tá contae Fhear Manach ar an cheann is lú ó thaobh na Gaelscolaíochta agus 38 cláraithe in aon Ghaelscoil amháin sa chontae i mBunscoil an Traonaigh.

Sular chríochnaigh bliain na scoile, d’amharc Meon Eile ar dhúshlán na Gaelscolaíochta sa chontae…

Tuilleadh >

Comóradh Cuimhneacháin 25 Bliain - Seosamh Mac Grianna

Foilsithe 23 Iúil. 2015 I Cúrsaí Reatha

Comóradh Cuimhneacháin 25 Bliain Seosamh Mac Grianna
Comóradh Cuimhneacháin 25 Bliain Seosamh Mac Grianna

Hannah Ní Dhubhcháin

Bhí deireadh seachtaine ar dóigh ag Áislann Rann na Feirste nuair a rinneadh comóradh cuimhneacháin 25 bliain ar shaol agus ar shaothar Sheosaimh Mhic Grianna.

Aithnítear Seosamh mar dhuine de mhórscribhneoirí na hathbheochana agus tá áit bhuan greanta aige dó féin i stair litríocht na Gaeilge.

Bhí daoine as gach cearn den tír i Rann na Feirste don cheiliúireadh le go leor léachtaí ar théamaí difriúla agus ar ghnéithe éagsúla de shaol an scríbhneora.

Fuair muid féin deis labhairt le beirt as an cheantar, Vince Ó Domhnaill nó Vince Shíle agus Danny Mac Grianna nó Danny Néidí Frank, le fáil amach cén aithne a bhí acu ar Sheosamh agus labhair muid fosta le Fionntán De Brún a scríobh leabhar ar an údar aitheanta.

Seo a bhí le rá acu..

Tuilleadh >

Marc ard i gcigireacht na gColáistí Samhraidh

Foilsithe 22 Iúil. 2015 I Cúrsaí Reatha

Gaeltacht
Gaeltacht

Shane Ó Curraighín, Seán Ó Baoill

Tá ardmholadh tugtha ag cigirí na Roinne Oideachais agus Scileanna do chaighdeán na gcoláistí samhraidh, gan ach mion-laigí aitheanta acu ina dtuairisc chigireachta…

Tuilleadh >

An Cosán Glas ag ceiliúradh 20 bliain

Foilsithe 21 Iúil. 2015 I Cultúr agus Ealaíon

cosan g
cosan g

Seán Ó Baoill

Bhunaigh Deirdre Brennan, Annjo Carr agus Stephen Kennedy An Cosán Glas in 1995. Ealaíontóirí a bhí sa triúr acu a raibh fís agus dearcadh nua cruthaitheach acu i dtaobh cúrsaí ealaíne.

Bhí sé mar sprioc acu meas agus tuiscint ar an timpeallacht a spreagadh san aos óg chomh maith lena gcuid samhlaíochta agus cumas sna healaíona a fhorbairt.

Achan bhliain mar pháirt d’Fhéile Ealaíne an Earagail bíonn taispeántas speisialta ag An Cosán Glas ar Thrá Mhachaire Rabhartaigh i nGaeltacht Thír Chonaill a gcuireann siad ‘Loinnir’ air.

Bhí deis ag Meon Eile labhairt le duine de na stiúrthóirí Deirdre Brennan faoin 20 bliain den Cosán Glas agus an méid atá bainte amach acu mar ghrúpa.

Tuilleadh >

Tráchtanna is déanaí