Shane Ó Curraighín

Foilsithe 27 Feab. 2015 Le Shane Ó Curraighín I Pobal

‘Forbairt réigiúnda ar fud an tuaiscirt’ ab ea an mhórthosaíocht ag cruinniú cinn bliana Fhóram na nÓg an tseachtain seo.

Tá 28 cumann óige Gaeilge ag feidhmiú faoi scáth Fhóram na nÓg atá aitheanta ag an Roinn Oideachais le hobair ar son grúpaí óige Gaeilge an Tuaiscirt.

I gcaitheamh an gheimhridh, bhronn an tAire Oideachais, John O’Dowd £130,000 ar Fhóram na nÓg leis an earnáil óige Gaeilge a fhorbairt.

Deir Caoimhín Mac Giolla Bhéin, Caithaoirleach an Fhóraim, go bhfuil tuilleadh forbartha roimh an eagraíocht.

“Tá cumainn óige úra le toiseach san earrach amach anseo. Teastaíonn uainn daoine a fhostú ar bhonn réigiúnda le seirbhísí óige a chur ar fáil do chlubanna óige agus stócaireacht a dhéanamh ar a son.”

Tá Club Oige an Iúir i measc na gcumann óige Gaeilge nuabhunaithe ó thuaidh…

Tuilleadh >

Ceol na nÓg - Megan Nic Ruairí

Foilsithe 26 Feab. 2015 I Ceol na nÓg

Meagan
Meagan

Seán Ó Baoill, Hannah Ní Dhubhcháin

An tseachtain seo ar ‘Ceol na nÓg’ tá muid ag teacht chuig deireadh na sraithe agus ceoltóir is scribhneoir ar dóigh eile againn daoibh.

Is as Rann na Feirste i gcroílár Ghaeltacht Thír Chonaill í Megan Nic Ruairí. Duine de mhuintir Chlann Mhic Ruairí tá an ceol san fhuil ag an ghirseach seo.

Labhair ár bhfísiriseoir Seán Ó Baoill le Megan faoina cuid ceoil féin agus faoi caidé atá i ndán di amach anseo mar cheoltóir.

Tuilleadh >

An bhfuil soineantacht na hóige á creimeadh sa domhan digiteach?

Foilsithe 25 Feab. 2015 I Teicneolaíocht

cube
cube

9 as 10 atá buartha faoina sábháilteacht ar líne, de réir suirbhé bliantúil ó innéacs mhuinín na dtomhaltóirí.

Thaispeáin tuairisc.ie le déanaí go raibh físeáin le hainmneacha Gaeilge á n-úsáid le pornagrafaíocht a fhoilsiú ar Youtube

Sna sála air seo, d’fhoilsigh nos.ie scéal faoin bhlag ‘cuplafocal.ie’ a shílfeá go mbeadh dírithe ar fhoghlaimeoirí Gaeilge ach a fhoilsíonn scéalta gáirsiúla faoin ghnéas.

Cinnte, tá buntáistí móra leis an domhan digiteach ach ní ionann smacht an tuismitheora ann agus an smacht sa ghnáthshaol, mar a chloisfear san fhíseán thíos.

Labhair muid le máthair clainne agus an léiritheoir teilifíse, Fiona Keane, chomh maith leis an saineolaí teicneolaíochta agus múinteoir, Daithí Ó Muirí, faoi na dúsláin a bhaineann leis an saol reatha digiteach…

Tuilleadh >

Tionól Píobaireachta Thír Chonaill

Foilsithe 24 Feab. 2015 I Cultúr agus Ealaíon

piobaire
piobaire

Seán Ó Baoill

Is ag an deireadh seachtaine i nDún Lúiche, Tír Chonaill, a d’eagraigh Na Píobairí Uilleann an chéad tionól píobaireachta dá gcuid sa cheantar. Bunaíodh an cumann sa bhliain 1968 agus é mar aidhm acu na píobaí a chothú agus a chur chun cinn fud fad na tíre…

Tuilleadh >

An bhfuil an Ghaeilge anois ina teanga den eite chlé?

Foilsithe 23 Feab. 2015 I Cúrsaí Reatha

Brat bearg den eite chlé

An bhfuil an Ghaeilge anois ina teanga den eite chlé agus más ea, an rud maith nó olc é sin, agus cad é an toradh a bheas air? Pléann Ciarán Dunbar an cás.

Tuilleadh >

Gradaim Oscar - Cé a bhainfidh?

Foilsithe 20 Feab. 2015 I Cultúr agus Ealaíon

Gradaim Oscar

Bronnfar Gradaim Oscar 2015 Dé Domhnaigh seo i gCathair Los Angeles, ach cé a bheas ag dul abhaile leis na duaiseanna móra? Téann an stiúrthóir Damian McCann tríd na rannóga éagsúla…

Tuilleadh >

Ceol na nÓg - Kathryn Mullan

Foilsithe 19 Feab. 2015 I Ceol na nÓg

Kat
Kat

Seán Ó Baoill, Hannah Ní Dhubhcháin

Dea-scéal inniu go mbeidh Ed Sheeran ag seinm i bPáirc an Chrócaigh ar an 24ú Iúil!

Agus le ceiliúradh a dhéanamh ar an dea-scéal, seo Kathryn Mullan as Carn Tóchair, ag ceol an t-amhrán ‘Thinking out loud’ a d’aistrigh sí féin…

Tuilleadh >

Barúil ón bhosca - An Carghas

Foilsithe 18 Feab. 2015

carghas
carghas

Lenár saith pancóga ite againn ó bhí inné ann, tá cuid againn ag cur tús leis an Charghas inniu.

Tá sé seachtaine amach rompu siúd a bhfuil an Carghas á dhéanamh acu.

Ach cén fáth a ndéanann daoine an Carghas? An bhfuil muid go fóill chomh naofa is a bhí? An nglacann muid le nósanna na hEaglaise mar a rinne roimhe?

Labhair Meon Eile le beirt duine óg le fáil amach an mbeidh siad ag déanamh an Charghais i mbliana agus lena gcuid tuairimí a chluinstin faoin traidisiún go ginearálta.

Tuilleadh >

Ciorruithe á mbagairt ar chúrsaí oiliúna ó thuaidh

Foilsithe 17 Feab. 2015 I Cúrsaí Reatha

DCAL
DCAL

Shane Ó Curraighín, Seán Ó Baoill

Deir an Stiúrthóir ar an Ionad Foghlama Cruthaiteach go mbeidh a gcúrsaí oiliúna i mbaol a ndúnta má léantar le ciorruithe atá á moladh ag an Roinn Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta.

Cuireann an tIonad nó ‘Nerve Belfast Creative Learning Centre’ oiliúint scannánaíochta agus ealaíne ar fáil do bhreis agus 120,000 duine ó thuaidh gach bliain.

Léirigh dréachtbhuiséad na Roinne Cultúir ciorrú de 50% ar bhuiséad an Ionaid Fhoghlama, atá mar chuid de Scáileán Thuaisceart Éireann.

“Ba cheart go mbeadh infheistíocht á déanamh i bhfás na earnáile, seachas gearradh siar,” a deir Máire Mhic Dhomhnaill ó Choláiste Feirste.

Tuigtear do Meon Eile go bhfuil measúnacht tionchair comhionannais á dhéanamh ar mholtaí na Roinne faoi láthair.

Tuilleadh >

Lá Domhanda Raidió UNESCO á cheiliúradh i Raidió Fáilte

Foilsithe 16 Feab. 2015 I Pobal, Cultúr agus Ealaíon

Lá Domhanda Raidió UNESCO á cheiliúradh i Raidió Fáilte
Lá Domhanda Raidió UNESCO á cheiliúradh i Raidió Fáilte

Fearghal Ó Maolagáin

Bhí atmaisféar leictreach i Raidió Fáilte i mBéal Feirste ar an Aoine agus Lá Domhanda Raidió UNESCO á cheiliúradh ann.

D’fhreastail baill de na heagraíochtaí Gaeilge, mar aon le go leor daltaí ó roinnt meánscoileanna sa chathair, ar na stiúideonna don ócáid.

Thosaigh an lá le hóráidí ó na haíonna speisialta, ina measc an tAire Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta, Carál Ní Chuilín, agus Seán Ó Cuinn ó Fhóras na Gaeilge. Ba é Tomaí Ó Conghaile a bhí mar fhear an tí.

Bhí Meon Eile i láthair i rith na maidine chun labhairt le cuid de na daoine a bhí ag glacadh páirte ann…

Tuilleadh >

Tráchtanna is déanaí