An aithníonn an gnáthdhuine borradh faoin gheilleagar?

An aithníonn an gnáthdhuine borradh faoin gheilleagar?

Beidh arduithe pá i ndán do mhór chuid na ndaoine atá fostaithe san earnáil phríobháideach i mbliana, de réir fáisnéise ón Phríomh-Oifig Staidrimh.

Dea-scéala daofa siúd atá ar obair. Tá ráta dífhostaíochta anois laghdaithe 8.8% ó dheas agus 5.9% ó thuaidh. Titim mhór atá sna figiúirí ó Nollaig 2008 nuair a bhí duine as seachtar gan obair.

Cé go bhfuil bláth tagtha faoi na staitisticí, an áirítear biseach ar bith i gceantracha tuaithe agus i measc na ngnáthdhaoine?

Tá an cheist á plé againn ar an bhosca an tseachtain seo…

Barúil ón Bhosca
Close
Close