Páistí ag Rialú an Domhain

Páistí ag Rialú an Domhain

An féidir an domhan a rialú le cineáltas? An bhfuil rud ar bith le foghlaim ag polaiteoirí ó pháistí? Sin an argóint atá ann idir Caoimhe agus Sadhbh as Ard Mhacha an tseachtain seo.

Idir Mise agus Tusa

Páistí ag Rialú an Domhain

Múinteoir

Socraigí síos a pháistí

Agus suígí ansin go ciúin.

Ar chríochnaigh sibh na haistí?

Nó an bhfuil siad go fóill faoi rún?

Páiste

Rinne mise ceann a mhúinteoir

A thug dom sásamh agus sonas,

Faoin duine óg ina pholaiteoir

Faoi pháistí a bheith i gceannas!

Múinteoir

Nach maith thú féin a thaisce

Agus nach maith an tsamhlaíocht!

Ach tá do shaothar uilig in aisce

Ní thuigeann páistí polaitíocht!

Páiste

O tuigeann muidinne ceart go leor.

Nach bhfuil comhairle againn ar scoil!

Níl sa rialtas ach comhairle mhór

Léigh m’aiste, le do thoil.

Múinteoir

Cad é is fiú dom é a léamh

Nil ann ach brionglóidí.

Níl suim ag an rang i rialú.

A rang, cad é mian bhur gcroí?

Páiste

Milseáin, ríomhairí, bréagáin!

Ag dreapadh na gcrann is airde!

Féastaí, féiríní, seacláid!

Cluichí gach lá lenár gcairde!

Múinteoir

Sin é mo phointe go díreach,

Ní thig libh rialtas a reachtáil.

Post é atá deacair, gairmiúil.

Ní bhíonn páistí ach ag actáil!

Páiste

Ach ní ag actáil a bhíonn muid

Agus muid ag cuidiú lenár gcairde

Thiocfadh le daoine foghlaim uainn,

Fiú ceannairí na rialtas is airde.

Múinteoir

Foghlaim uaibhse, a thaiscidh!

An bhfuil tusa ag iarraidh a bheith dalba?

Bheadh cumhacht ró-dheacair ag páistí

Go simplí, níl sibh ábalta.

Páiste

Ach is léir nach bhfuil an mhuintir mhór

Ábalta a dhéanamh go maith

Nach iad a chuir tús le cogaí go leor

Den stuif sin – tá againn ár saith.

Múinteoir

Ach éist liom seo le do thoil

Tá dúshlán ró-dheacair romhaibh

Níl sibh ach cúpla bliain ar scoil

An bhfuil go leor ar eolas agaibh?

Páiste

Tá an ceart agat, tá muid óg,

Ach sin bua eile atá againn

Foghlaimíonn páistí go gasta gan stró

Is cuma cad é a chuirtear romhainn.

Múinteoir

Bheul cad é a dhéanfá dá mbeifeá sa rialtas?

Cad é a thiocfadh libhse a dhéanamh?

Ní thig libh an domhan a rialú le cineáltas!

Sin rud nach bhfacthas ariamh.

Páiste

Ní fhacthas go fóill ach ba chóir a bheith ann.

Ba chóir fiú triail a bhaint as.

Ba mhaith linn síocháin gach áit sa domhan

Cothrom na féinne is suaimhneas.

Múinteoir

Nár dheas a bheith sona is sásta

Tá m’argóint uilig bun os cionn

Léifidh mé cinnte do pháipéar

Beidh go leor le fáil agam ann.

Páistí (le chéile)

Beidh

Close
Close