An mbíonn brú óil ar mhic léinn ollscoile?

An mbíonn brú óil ar mhic léinn ollscoile?

Le blianta beaga anuas, tá nasc láidir cruthaithe idir saol an scoláire agus saol na cóisireachta. Ach an ionann sin is a rá go bhfuil an t-ólachán mar chuid den phróiseas céanna?

Mas é, an gcuirtear piarbhrú ar scoláirí agus iad ag cur túis le saol na hollscoile?

An mbíonn tionchar diúltach, dearfach nó neodrach ag cultúr an leanna agus an alcóil ar bheatha scoláirí an lae inniu?

Cheistigh Meon Eile mic léinn de chuid Ollscoil Uladh, Béal Feirste, an mbíonn brú óil orthu féin agus iad ag déanamh comhluadair le cairde…

Close
Close