Glórtha Uladh - Feilimí O'Connor

Ó thús mhí Dheireadh Fómhair beidh muid ag athchraoladh na sraithe 'Glórtha Uladh' gach Aoine le cuid de na hamhránaithe is iomraití dá bhfuil ann in Ultaibh.

Sa tsraith seo beidh muid i gcuideachta amhránaithe de bhunadh Chúige Uladh agus iad i mbun amhránaíocht ar stíl an tsean-nóis.

Foghlaimeoidh muid faoin stair agus faoin oidhreacht a bhaineann le cuid de na hamhráin sean-nóis is clúití in Ultaibh.

An tseachtain seo tá muid le Feilimí O'Connor as ceantar Oirialla.

Mac le hEithne Ní Uallacháin agus Gerry O’Connor, tá an ceol san fhuil ag Feilimí.

B’amhránaí mór de chuid Oirialla í Eithne a tharraing aird an domhain ar cheol na dúiche leis an bhanna Lá Lugh agus mar amhránaí aonair fosta.

Maireann a hoidhreacht sa chlann agus clú orthu uilig as a gcumas féin mar cheoltóirí agus amhránaithe.

Fuair muid deis labhairt le Feilimí le gairid agus é sa bhaile...

https://vimeo.com/219653584


Fá Dear mo Mhuirnín Fháinnigh

Bhí mise lá dul thríd Phort Láirge, gus minic sin, hurú

‘S cé chas domh féin ach an chláirisigh gháireach

Fá dear mo mhuirnín fháinnigh

 

D’fhiafraigh sí domsa an imreochainn clé imeartha, hú rú

‘S dúras féin gur rómhaith chuige mé,

Fá dear mo mhuirnín fháinnigh

 

Tháinig fear a’ tí isteach is d’iarr caide fáth na codarsnaí, hú rú

‘gus aicise féin a fuarthas an léithscéal sciobalta

Fá dear mo mhuirnín fháinnigh

 

Go raibh na cait mhóra ag ól as na cuinneoga, hú rú

‘S go raibh na cait óga ag éamh is ag cumasc leo

Fá dear mo mhuirnín fháinnigh

 

Scaoil sé corda caol cruaidh thart fá m’ioscada, hú rú

‘gus tharraing sé síos go príosún Dhoire mé,

Fá dear mo mhuirnín fháinnigh

 

Gur ith na luchógaó francaigh dhá thrian de m’ioscada, hú rú

Is ghearr na míolaí gníomhaigh an fheith ata I m’ascalla,

Fá dear mo mhuirnín fháinnigh

 

Bhí mise lá dul thríd Phort Láirge, gus minic sin, hurú

‘S cé chas domh féin ach an chláirisigh gháireach

Fá dear mo mhuirnín fháinnigh


https://vimeo.com/219660759


Ag Bruach Dhún Réimhe / Mairgne Fá Chaisleán na Glasdromainne

 

Ag bruach Dhún Réimhe ar uaigneas lae

Ba shnuamhar géagaibh bhláthgheal,

Chualas géimneach chuantaí Éireann,

‘S fuaim sa spéir in airde;

Bhí na duilliúibh I bpéin ‘s a gcúl le chéile

Is gnúis na gréine báite,

Is plúr na n-éan ag fuagradh scéil

Le gruaim gur éag na cágaibh.

 

Tráth chonaic mé an saol ‘s gach ní faoin ghrian

Is an tír faoi éiclips ábhal

‘Sé smaoineas féin gur mhithid damh teitheamh

Go dún na gcraobh ‘s na fáilte.

D’éirigh an smólach cumhra béalbhinn

Aníos ar ghéagán láimh liom

Is ba bhinne ná téada milse Orpheus

Ceiliúr an éin ab’ áille.

 

‘A smaoinaigh chléibh, ó tchí tú féin

Gur claíodh Sliocht Gael san áit seo,

Tabhair éirí léim i lúb an aeir

Is beir sitheadh i gcéin thar sáile;

Mar a bhfaighidh tú préamhú de ghaol Uí Néill

I dtíortha tréan na Spáinne

Is aithris don mhéid a mhairfeas ón éag

Gur scaoileadh a n-aolchloch álainn.’

 

Ó bhreoigh tú me le glór do bhéal 

‘S nach bhfóghthar le leigheas ón bhas mé

Go Cúige Laighean is coir dúinn gléas

Go Dún Uí Néill ar mársáil

Ór na Greige is stór na hÉiphte

Is ceol na dtéad ar chláirsaigh

Is ní fhóirfeadh an méid sin, is foghaim go léir é

A stór mura n-éagfainn láimh leat

Close
Close