Dochreidte Ep.3 - Na Cairde Móra agus na Bulaithe

Is tógra beochana é ‘Dochreidte: Unbelievable’ de chuid Aonad na Gaeilge Chomhairle Ceantair an Iúir, Mhúrn agus an Dúin i gcomhpháirtíocht le Meon Eile, Boom Clap Play agus Zugon, maoinithe ag an Chiste Craoltóireachta Gaeilge. Ghlac 45 pháiste páirt sa chéim scríbhneoireachta, agus ar deireadh, roghnaíodh 10 scéal don chéad chéim eile.

Is í Louise Smith an Bainisteoir ar Aonad na Gaeilge sa Chomhairle Ceantair agus bhí sí ina Léiritheoir Feidhmiúcháin ar an tsraith. Seo an méid a dúirt Louse linn faoin tógra spéisialta seo:

“Dúradh liom cúpla bliain ó shin nach bhfuil go leor ábhar beochana Gaeilge ar fáil do pháistí. Tuigim go maith go bhfuil an-chuid oibre déanta ag an Chiste Craoltóireachta Gaeilge chun ábhar den scoth a chur ar fáil do pháistí trí na comhlachtaí léiriúcháin sa tír seo.

Rith sé liom go dtiocfadh le hAonad Gaeilge Chomhairle Ceantair an Iúir, Mhúrn agus an Dúin tacaíocht a thabhairt chun tuilleadh ábhar beochana a fhorbairt. Rinne mé giota taighde ag an tús, ag déanamh teagmháil le daoine a bhfuil aithne mhaith agam orthu in earnáil na meán Gaeilge le comhairle a fháil uathu.

Aithníodh gurbh fhearr i bhfad daoine óga sa cheantar seo a bheith páirteach sa togra ón tús – go mbeadh siadsan ag roghnú an ábhair agus ag scríobh na scéalta. Comhfhiontar a bhí ann ón chéad lá agus bhí sé tábhachtach dúinn na daoine agus na heagraíochtaí cuí a thabhairt ar bord.

I ndiaidh dom píosa taighde a dhéanamh ar stíleanna beochana, d’aimsigh mé Boom Clap Play agus nuair a bhí siadsan sásta a bheith linn mar chomhlacht léirithe – agus Meon Eile sásta na físeáin a óstáil ar líne – bhí muid in ann tabhairt faoin iarratas maoinithe tríd an Chiste Craoltóireachta Gaeilge.

Chuidigh an saineolas ar an luathléitheoireacht atá ag Jacqueline de Brún go mór leis an togra seo ón tús agus rinne sí muid a threorú maidir le cur chuige an togra agus an dóigh is fearr chun na páistí a ullmhú sula gcuirfeadh siad peann le pár.

Thug an maoiniú forbartha deis dúinn ceardlanna a reáchtáil leis an dá bhunscoil a bhí páirteach sa chéad chuid den togra agus thug Jacqueline na ceardlanna sin ar Zoom. 

Bhí an-áthas orainn nuair a d’éirigh linn san iarratas maoiniúcháin chuig an Chiste Craoltóireachta Gaeilge agus thug sé sin deis do Boom Clap Play tabhairt faoin phróiseas beochana féin: scríbhneoireacht scripte, scéalchlárú, réamhbheochan; agus nuair a bhí na físeáin bheochana réidh, ba léir go raibh na smaointe a bhí ag na páistí á bhfíorú!

Roimhe sin, bhí obair le déanamh agus bhí an t-ádh linn go raibh an comhlacht léiriúcháin Zoogon ar bord chun daoine óga a earcú leis an taifeadadh gutha a dhéanamh. Chuaigh siad ar lorg daoine óga sa cheantar seo a raibh féith na haisteoireachta iontu agus rinne siad ceardlanna aisteoireachta leo sular thosaigh siad ag taifeadadh. 

Ghlac gach céim den togra seo a cuid ama féin agus b’fhiú go mór an t-am sin nuair a fheiceann tú toradh na hoibre ar an scáileán mhór.  Bhí sé tábhachtach dúinn in Aonad na Gaeilge ócáid speisialta a eagrú leis an tsraith seo a sheoladh agus saothar na bpáistí a cheiliúradh ar an chéad lá de Sheachtain na Gaeilge 2023.  Tá súil agam gur thaitin an lá leis na daoine óga ar fad a bhí i láthair sa phictiúrlann, Omniplex an Iúir, agus go háirithe gur thaitin sé leis na scríbhneoirí agus leis na haisteoirí óga agus lena gcuid tuismitheoirí.”

Na Cairde Móra agus na Bulaithe

Is í Nicole Binks a scíobh an t-eagrán seo ina mbuailleann beirt chairde le beirt chailíní eile. Sa chéad dul síos, caitheann duine de na cailíní eile go holc le duine den bheirt chairde. Sa deireadh, nuair a ghabhann siad a leithscéal as bheith suarach, tuigtear dúinn go bhfuil ceacht tábhachtach le foghlaim faoin chairdeas agus faoin mhaithiúnas.

Close
Close